Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

30. 10. 2013

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu. V časopise JAMA Neurology byl recentně publikován článek hodnotící pozitivně dlouhodobý efekt a bezpečnost rituximabu v terapii symptomů relabující NMO či NMSOD. 

Jednalo se o retrospektivní sledování 30 pacientů v referenčním centru pro terapii roztroušené sklerózy (RS). Po indukční léčbě byla jednorázová infuze rituximabu v dávce 375 mg/m2 podávána jako udržovací léčba. Infuze byla aplikována vždy při vzestupu podílu CD27- paměťových B lymfocytů v periferní krvi (měřeno pomocí imunoflowmetrie) nad 0,05 % v prvních 2 letech léčby a později nad 0,1 %. Již předchozí analýza po 2 letech u těchto pacientů ukázala signifikantní zlepšení v míře relapsů a postižení. Aktuální medián délky sledování byl 60 měsíců.

V publikované studii byly měřeny a hodnoceny roční výskyt relapsů (RR – annualized relapse rate), míra postižení dle škály EDSS (Expanded Disability Status Scale), změny v hladinách protilátek proti akvaporinu 4 a bezpečnost léčby rituximabem.

Z 30 pacientů došlo v průběhu pětiletého sledování u 87 % k významné redukci ročního výskytu relapsů (průměrně 2,4 před léčbou oproti 0,3 po léčbě). U 60 % pacientů se relapsy již dále nevyskytovaly. U 93 % pacientů se míra postižení dle EDSS škály zlepšila či stabilizovala v průběhu terapie rituximabem. Během sledování nebyla pozorována žádná nežádoucí příhoda.

Opakované podávání rituximabu pacientům s projevy odpovídajícími NMO či poruchám ve spektru onemocnění podobných NMO (NMOSD) vedlo v této studii k dlouhodobé stabilní klinické odpovědi, přičemž nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí příhody.

(eza)

Zdroj: Kim S. H., et al. A 5-Year Follow-up of Rituximab Treatment in Patients With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. JAMA Neurol. 2013 – publikováno online 29. července 2013; doi: 10.1001/jamaneurol.2013.3071Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se