Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

17. 12. 2014

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému. Jinou možnou cestou v léčbě RS by ale mohlo být použití léků, které by zlepšily remyelinizaci centrálního nervového systému. Hypoteticky může být demyelinizace tlumena signalizačními cestami, které by mohly být potencionálním cílem farmakologické intervence

Jednou z takovýchto signalizačních cest by mohla být ta, která zahrnuje tzv. LINGO-1 protein, což je glykoprotein selektivně exprimovaný u prekurzorů neuronů a oligodendrocytů. LINGO-1 negativně reguluje myelinizaci cestou mechanismů zahrnující aktivaci RhOA-GTPasy a skrze neuronální růstový faktor a receptor tyrozinkinázy A. Blokování LINGO-1 vedlo k remyelinizaci u různých zvířecích modelů s demyelinizací CNS.

BIIB033 je monoklonální protilátka vázající se na LINGO-1 protein s vysokou afinitou a také specificitou. Tato protilátka byla vyvinuta s cílem zlepšit remyelinizaci a axonální opravu či ochranu u pacientů s RS. I přesto, že průnik do CNS je pro antiLINGO-1 protilátku omezen, je možné účinných koncentrací dosáhnout systémovým podáním vysokých dávek.

Nyní byly publikovány výsledky prvních studií u lidí zaměřené na bezpečnost a toleranci BIIB033, a to jednak u zdravých dobrovolníků a dále u účastníků s relaps-remitentní RS či sekundárně progresivní RS. Vedle farmakokinetiky látky v likvoru byla sledována také imunogenicita protilátky a dále byly porovnávány výsledky vyšetření MRI.

Obě studie byly placebem kontrolované. Jednotlivé postupně se navyšující dávky byly podány 72 zdravým dobrovolníkům a opakované dávky podávané po 14 dnech pacientům s RS. V obou studiích byla látka dobře tolerovaná, frekvence nežádoucích příhod byla podobná mezi studijním lékem a placebem. Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody či smrt. Farmakokinetika BIIB033 v likvoru byla podobná u zdravých dobrovolníků i pacientů s RS. Dávky ≥ 10 mg/kg vedly k dosažení takových koncentrací, které byly u myších modelů spojené s maximálním efektem na demyelinizaci. Výskyt protilátek proti podávanému léku byl nízký.

Tyto dvě studie ukázaly, že produkt BIIB033 je bezpečný a dobře tolerovaný. Toto podporuje posunutí studií do fáze II, protože lék má potenciál v terapii CNS demyelinačních onemocnění. Plán pro fázi II klinické studie je kombinace antiLINGO-1 protilátky s interferonem beta. Budoucí studie by tak mohly pomoci odpovědět, zda tento přístup může přinést pacientům s RS přínos a zda zlepšení remyelinace může ovlivnit průběh onemocnění.

(eza)

Zdroj: Tran J. Q., et al. Randomized phase I trial of the safety/tolerability of anti-LiiNGO-1 monoclonal antipody BIIB033. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Aug 2014; 1(2):e18; Brugarolas P., Popko B. Remyelination therapy ges to treal for multiple sclerosis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Aug 2014; 1 (2): e26.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se