Relapsy RS a podávání DMD v průběhu těhotenství a v poporodním období v reálné praxi

21. 11. 2018

Retrospektivní studie publikovaná v říjnu 2018 v časopisu Neurology vychází z dat US Commercial Health Plan. Zabývá se reálným využíváním léků modifikujících onemocnění (DMD) v praxi a počtem relapsů v období rok před otěhotněním, v průběhu těhotenství a v prvním roce po porodu.

Úvod

Většinu nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) tvoří ženy. Toto onemocnění propukne nejčastěji v produktivním věku, a problematika relapsů a léčby RS v těhotenství je tedy velice aktuálním tématem. Je důležité zmapovat péči o těhotné pacientky a hledat možné mezery v léčbě. Tímto tématem se však zabývalo jen několik málo studií prováděných na relativně malém počtu pacientek. V rámci této studie proto byla využita data administrativního systému USA.

Metodika studie

Retrospektivní studie čerpala informace o pacientkách z databáze US Commercial Health Plan v časovém rozmezí od 1. ledna 2006 do 30. června 2015. Kritéria zařazení splňovalo 2158 žen. Relapsy a léčba DMD byly hodnoceny v období jednoho roku před otěhotněním, během těhotenství a šestinedělí a rok po porodu dítěte. Relaps byl definován hospitalizací související s RS nebo návštěvou pohotovosti či ambulantní léčbou RS vyžadující kortikosteroidy po dobu alespoň 7 dnů.

Výsledky

Pravděpodobnost relapsu klesla během těhotenství (poměr šancí [OR] 0,623; 95 % interval spolehlivosti [CI] 0,521–0,744; p < 0,0001), vzrostla během šestinedělí (OR 1,710; 95 % CI 1,358–2,152; p < 0,0001) a ve srovnání s výchozím stavem dosáhla vyšších hodnot v období 3–12 měsíců po porodu (OR 1,216; 95% CI 1,052–1,406; p = 0,0081).

Podíl žen užívajících ve sledovaném období DMD byl poměrně nízký. V jednom roce před otěhotněním dostávalo DMD pouze 20 % žen. Nejméně žen (1,9 %) užívalo DMD během II. trimestru a nejvíce (25,5 %) mezi 9. a 12. měsícem po porodu.

Podávání léků modifikujících onemocnění se signifikantně snížilo během těhotenství (OR 0,171; 95% CI 0,144–0,203; p < 0,0001), zůstalo snížené i během šestinedělí (OR 0,361; 95% CI 0,312–0,418; p < 0,0001) a ke zvýšení došlo až v období 3–12 měsíců po porodu (OR 1,259; 95% CI 1,156–1,371; p < 0.0001).

Závěr

Výskyt relapsů se během těhotenství snížil, zvýšený byl 6 měsíců po porodu a mezi 6. a 12. měsícem opět klesal. Terapie pomocí léků modifikujících onemocnění byla v jednom roce před otěhotněním spíše neobvyklá a bezprostředně před početím a během těhotenství užívalo DMD naprosté minimum pacientek. Po porodu začalo pacientek užívajících DMD opět přibývat.

(dos)

Zdroj: Houtchens M. K., Edwards N. C., Phillips A. L. Relapses and disease-modifying drug treatment in pregnancy and live birth in US women with MS. Neurology 2018 Oct 23; 91 (17): e1570–e1578, doi: 10.1212/WNL.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se