Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

19. 12. 2016

Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich vzniku se podílí vedle samotného poškození nervové soustavy rovněž vliv neurologické imunomodulační léčby.

Afektivní poruchy

Ranou manifestací roztroušené sklerózy může být manická fáze bipolární afektivní poruchy, která bývá nezřídka pozorována ještě před stanovením diagnózy neurologického onemocnění. Může tak jít o jakousi sekundární mánii rozvíjející se v důsledku demyelinizačního procesu. Vyskytují se však i mírnější stavy, jako nadnesenost či hypománie.

Pacienti s již rozvinutým somatickým postižením mohou mít neadekvátně elevovanou náladu, ale také přiléhavější depresi. Její diagnostika bývá nezřídka komplikovaná v důsledku skrytí jednotlivých symptomů v jiných projevech roztroušené sklerózy. Řeč je především o zhoršení kognitivních funkcí, hypoprosexii, pocitech únavy a vyčerpání. Včasné odhalení a léčba deprese (obvykle antidepresivy) je u nemocných s roztroušenou sklerózou zásadní, jelikož míra suicidality je při této diagnóze 7,5× vyšší v porovnání se zbytkem populace.

Kognitivní deficit

Mírný stupeň postižení kognitivních funkcí je pozorován minimálně u 70 % osob trpících roztroušenou sklerózou. U 10 % nemocných se rozvíjí těžká kognitivní porucha postupně progredující až do stadia demence. Narušena může být paměť, plánování, předvídání a úsudek, podobně jako exekutivní funkce. Přidružena může být emoční labilita. Byla nalezena určitá souvislost mezi narušením kognice a rozsahem nálezu na magnetické rezonanci. U některých nemocných však toto pravidlo neplatí a není u nich ani při závažném neurologickém nálezu pozorován výraznější kognitivní deficit. Nemocným je doporučován kognitivní trénink.

Psychotické poruchy

Psychotické fenomény mohou být prvním příznakem roztroušené sklerózy, stejně jako se mohou vyskytovat v jejím průběhu, například v souvislosti s léčbou kortikosteroidy (kdy bývají nejčastější paranoidní myšlení a poruchy vnímání). U takto postižených osob bylo při magnetické rezonanci pozorováno vyšší skóre lézí, především v periventrikulárních oblastech, signifikantně v temporálním laloku. V rozvoji psychotických příznaků při roztroušené skleróze se uplatňuje rovněž predispozice k psychotickému onemocnění.

(veri)

Zdroj: Faldyna Z., Pidrman V., Bouček J. Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy. Psychiatrie pro praxi 2002; 6: 277−278.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se