Protilátky proti viru Epstein- Barr u pacientů s roztroušenou sklerózou

27. 6. 2011

Virus Epstein-Barrové (EBV) je považován za možný příčinný faktor uplatňující se v etiopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Důkazem pro toto tvrzení je vyšší prevalence protilátek u dětí a dospělých, u kterých se později rozvinula RS. Zvýšené byly zejména protilátky proti jadernému antigenu EBV (EBNA), což je protein exprimovaný při latentní infekci.

Virus Epstein-Barrové (EBV) je považován za možný příčinný faktor uplatňující se v etiopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Důkazem pro toto tvrzení je vyšší prevalence protilátek u dětí a dospělých, u kterých se později rozvinula RS. Zvýšené byly zejména protilátky proti jadernému antigenu EBV (EBNA), což je protein exprimovaný při latentní infekci.

EBNA protilátky v izotopu IgG se objevují v období rekonvalescence po primární infekci, přetrvávávají dlouhodobě a slouží jako indikátor předchozí infekce. Mezi další možné EBV antigeny, které vyvolávají protilátkovou odpověď, patří časné antigeny (EA), které se objevují při lytické infekci a vyvolají tvorbu protilátek (EABV), jejichž hladiny se zvyšují při aktivní infekci. V dosud provedených studiích byl vysloven předpoklad, že zvýšené hladiny EABV u pacientů s RS by mohly korelovat s aktivitou nemoci, případně hodnoty IgA EABV by mohly predikovat klinický relaps.

EBV neutralizující protilátky jsou definovány schopností blokovat infekčnost EBV in vitro, hrají důležitou úlohu v perzistující infekci EBV a vážou se na gp350, hlavní glykoprotein obalu EBV. Cílem studie bylo zjistit, zda jsou hladiny protilátek proti jadernému (EBNA) a časnému antigenu (EA) a hladiny neutralizujících protilátek (NeutAb) ovlivněny onemocněním RS. Autoři předpokládali, že protilátky proti EA budou u RS pacientů zvýšeny a hladina protektivních neutralizujících protilátek bude snížena.

Ke stanovení hladiny protilátek byla použita kvantitativní metoda ELISA, celkem bylo vyšetřeno 80 pacientů s RS a 80 kontrol, u 19 pacientů s RS byly odebrány vzorky krve během relapsu i v období remise. Protilátky proti jadernému antigenu-1 ve třídě IgG a časnému antigenu ve třídě IgA byly u pacientů s RS zvýšeny ve srovnání s kontrolním souborem. Hodnota EBNA-1 indexu u pacientů s RS činila 23,3 ± 18,3 (průměr ± směrodatná odchylka) a 16,3 ± 17,4 u kontrol  (P = 0,007). Hodnota mediánu EA IgA u pacientů s RS byla 1,964, u kontrol 1,248 (P = 0,029).

Mezi hladinami protilátek proti časnému antigenu a neutralizujícími protilátkami nebyly u jednotlivých souborů nalezeny signifikantní rozdíly. Během relapsů nedošlo ke změně hladin protilátek. Korelace mezi jednotlivými hladinami protilátek byla minimální. Závěrem bylo konstatováno, že hodnoty IgG protilátek EBNA-1 byly u onemocnění RS signifikantně elevovány, podobně jako protilátky proti časnému antigenu v izotopu IgA. V hodnotách neutralizujících protilátek nebyly nalezeny podstatné rozdíly.

(moa)

zdroj : Epstein–Barr virus neutralizing and early antigen antibodies in multiple sclerosis. European Journal of Neurology 2010, 17: 1263–1269.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se