Protilátky proti aquaporinu-4 a myelin-oligodendrocyt glykoproteinu u dětí s CNS demyelinizací

22. 11. 2012

Práce se zabývá objevy a důsledky sérových protilátek u dětí s CNS demyelinizací v rámci akutní diseminované encephalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO) a roztroušené sklerózy (RS). CNS demyelinizace se typicky projevuje jako akutní či subakutní neurologický deficit spojený se zánětlivými lézemi, které postihují převážně bílou hmotu.

Práce se zabývá objevy a důsledky sérových protilátek u dětí s CNS demyelinizací v rámci akutní diseminované encephalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO) a roztroušené sklerózy (RS). CNS demyelinizace se typicky projevuje jako akutní či subakutní neurologický deficit spojený se zánětlivými lézemi, které postihují převážně bílou hmotu. U dětí je častější výskyt ADEM než u dospělých a u 10–40 % pediatrických pacientů se později rozvine RS.

Neuromyelitis optica je vzácná klinická jednotka spojená se zánětlivou demyelinizací optického nervu a míchy. V diagnostice této choroby je nejdůležitější imunohistochemické stanovení biomarkerů demyelinizace (protilátky NMO IgG) a později nalezených protilátek proti antigenu aqauporin-4 na astrocytech (AQP4 IgG). Protilátky AQP4 odstraní aqauporin z povrchu buněk, nastartují komplementem zprostředkovanou cytotoxickou reakci proti astrocytům a sekundárně dochází i k poškození oligodendrocytů. Projevy NMO u dětí jsou podobné jako u dospělých. U 68 % dětí s přítomnými NMO IgG se vyskytují MRI léze mozku, zejména v oblastech bohatých na aquaporin (periventrikulární oblasti, thalamus, mozkový kmen). Léze mohou být komplikovány kavitacemi, což je nález netypický u dospělých. Přítomnost NMO IgG jak u dětí, tak i u dospělých má předpovědní hodnotu pro další relapsy. Přítomnost NMO IgG umožňuje i odhalení inkompletních forem a časných forem NMO, kdy při absenci typických očních a míšních projevů bývá jako časný symptom u dětí zvracení (poškození area postrema). Průkaz NMO IgG ovlivnil i terapii, která při NMO zahrnuje podávání steroidů, intravenózních imunoglobulinů (IVIG), plazmaferézu, aplikaci imunosupresivních léků mykofelanátu a azathioprinu. U refrakterních případů je užíván také rituximab a cyklofosfamid.

Myelin-oligodendrocyt glykoprotein (MOG) tvoří součást myelinového proteinu a vzhledem ke své imunogenicitě je známý cíl v procesu CNS demyelinizace. Anti-MOG protilátky jsou nacházeny v séru a mozkomíšním moku častěji u dětí s akutním demyelinizačním syndromem (ADS) než u dospělých. Vysoké titry anti-MOG jsou přítomny až u 40 % dětí s ADS, mladší dětí mívají vyšší titry. U dětí nebyla nelezena korelace mezi anti-MOG a titry protilátek proti Ebstein-Barrové viru, známým infekčním mediátorem pro RS. Anti-MOG jsou vysoce specifické, nebyly nalezeny u neurologických kontrol či u dětí s virovou encefalitidou. U malé skupiny dětí s ADS, u kterých se později rozvinula RS, byla intratekální produkce anti-MOG vyšší než u dětí s ADEM. Léčba dětí s ADS zahrnuje převážně podávání steroidů, IVIG, ale v případě relapsů je zvažována terapie beta-interferonem a glatirameracetátem. Je otázkou do budoucna, zda by měl průkaz přítomnosti anti-MOG u dětí s ADSl tyto terapeutické přístupy modifikovat.

(moa)

Zdroj: Dale R. C. et al. Autoantibodies against aquaporin-4 and myelin oligodendrocyte glycoprotein in paediatric CNS demyelination: Recent developments and future directions. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2012 (1): 116–122Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se