Protilátky IgG a IgM proti lidskému herpesviru 6A/B korelují s výskytem relapsů a progresí u roztroušené sklerózy

17. 12. 2014

Promořenost populace lidským herpesvirem 6A/B (HHV-6A/B) je vysoká, k primoinfekci dochází většinou již v dětském věku. Autoři ze španělského Madridu se rozhodli analyzovat vývoj titru protilátek IgG a IgM proti HHV-6A/B ve vztahu k průběhu roztroušené sklerózy (RS) u pacientů léčených během dvouletého sledování různými chorobu modifikujícími léky (DMTs).

Promořenost populace lidským herpesvirem 6A/B (HHV-6A/B) je vysoká, k primoinfekci dochází většinou již v dětském věku. Autoři ze španělského Madridu se rozhodli analyzovat vývoj titru protilátek IgG a IgM proti HHV-6A/B ve vztahu k průběhu roztroušené sklerózy (RS) u pacientů léčených během dvouletého sledování různými chorobu modifikujícími léky (DMTs).

Autoři zkoumali 2163 vzorků séra od 596 pacientů s RS, z toho 301 pacientů se jim podařilo sledovat celé 2 roky. Jako kontroly posloužilo 337 zdravých dobrovolníků. Pomocí metody ELISA autoři ve vzorcích stanovovali anti-HHV-6A/B protilátky ve třídě IgG a IgM.

U pacientů s poklesem titru IgG protilátek proti anti-HHV-6A/B po dvou letech léčby DMTs bylo bez relapsů a progrese onemocnění 129/187 (69,0 %) pacientů, zatímco ve skupině pacientů s nárůstem titru IgG protilátek proti anti-HHV-6A/B to bylo 46/113 (40,7 %) pacientů (p = 0,0000015); ještě vyšší významnost byla nalezena u pacientů léčených natalizumabem. Navíc autoři zjistili, že titr IgG protilátek proti anti-HHV-6A/B kulminoval dva týdny před relapsem (p = 0,0142), zatímco ve třídě IgM byly hodnoty nejvyšší měsíc před relapsem (p = 0,0344).

Sledování titru IgG a IgM protilátek proti HHV-6A/B by mohlo sloužit jako dobrý biomarker klinické odpovědi RS na různé DMTs. Nárůst titru těchto protilátek ve zmíněné studii přecházel klinickému relapsu, tato data by nicméně potřebovala ještě validovat dlouhodobějšími studiemi.

(epa)

Zdroj: Ortega-Madueño I., Garcia-Montojo M., Dominguez-Mozo M., et al. Anti-human herpesvirus 6A/B IgG correlates with relapses and progression in multiple sclerosis. PLoS One. 2014 Aug 11; 9 (8): e104836; doi: 10.1371/journal.pone.0104836. eCollection 2014.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se