Přináší časná léčba roztroušené sklerózy pomocí DMT kýžené ovoce?

12. 3. 2019

Prospektivní kohortová studie publikovaná v lednu 2019 v prestižním časopisu JAMA Neurology sledovala pacienty s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) ve 21 zemích včetně České republiky. Hodnotila efekt časně zahájené léčby nemoc modifikujícími léčivy (DMT – disease-modifying therapy) na přechod do sekundárně progresivní formy RS (SPRS).

Význam studie

80 % neléčených pacientů s RRRS dosáhne do 20 let SPRS. Prací zabývajících se asociací mezi léčbou DMT a progresí do SPRS je poskrovnu a žádná z nich nevyužívá novou validovanou definici SPRS. Tato studie je výjimečná i pečlivým sběrem dat z reálné klinické praxe napříč řadou zemí a neurologických center.

Metodika a průběh

Cílem studie bylo zjištění souvislosti mezi používáním, typem a načasováním podávání DMT (konkrétně fingolimodu, alemtuzumabu, natalizumabu, glatiramer-acetátu a interferonu beta) při léčbě RRRS a progresí do SPRS. Pro možnou účast ve studii byla vyhodnocena data celkem 44 217 pacientů s roztroušenou sklerózou. Začleněno bylo 1555 pacientů (1123 žen, 432 mužů) léčených v 68 neurologických centrech ve 21 zemích v letech 1988–2017 po dobu alespoň 4 let.

Výsledky

Ve srovnání s neléčenými pacienty mají pacienti iniciálně léčení glatiramer-acetátem, interferonem beta, fingolimodem, alemtuzumabem i natalizumabem nižší riziko přechodu do SPRS. Ze vzájemného srovnání DMT vychází lépe fingolimod, alemtuzumab a natalizumab. Časně zahájená léčba těmito třemi přípravky byla spojena s nižším rizikem přechodu do SPRS oproti léčbě glatiramer-acetátem nebo interferonem beta.

Pravděpodobnost progrese do SPRS byla nižší rovněž u pacientů, u kterých byla léčba glatiramer-acetátem nebo interferonem beta zahájena do 5 let od propuknutí onemocnění oproti pozdějšímu zahájení léčby. Tuto pravděpodobnost dále snížila časná (do 5 let od propuknutí) eskalace léčby z glatiramer-acetátu nebo interferonu beta na léčbu fingolimodem, natalizumabem nebo alemtuzumabem oproti eskalaci pozdější.

Závěr

U pacientů s RRRS byla časně zahájená léčba fingolimodem, alemtuzumabem a natalizumabem oproti léčbě glatiramer-acetátem nebo interferonem beta spojena s nižším rizikem přechodu do SPRS. Toto zjištění může spolu s pečlivým zvažováním možných nežádoucích účinků přispět k rozhodování o volbě vhodné modality DMT.

(dos)

Zdroj: Brown J. W. L., Coles A., Horáková D. et al.; MSBase Study Group. Association of initial disease-modifying therapy with later conversion to secondary progressive multiple sclerosis. JAMA 2019 Jan 15; 321 (2): 175–187, doi: 10.1001/jama.2018.20588.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se