Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

24. 11. 2011

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).

Uspořádání: V praxi se pacienti se sekundární progresí RS při terapii první volby často převádějí na přípravky druhé volby. Přínos změny terapie hodnotila otevřená retrospektivní studie provedená v San Francisku. Do studie bylo zahrnuto 95 pacientů se sekundární progresí RS. Tito pacienti byli rozděleni do tří skupin podle toho, zda byli převedeni na léčbu natalizumabem (60 pacientů), na léčbu imunosupresivy (22 pacientů), nebo změnu léčby odmítli z ekonomických důvodů nebo z obav z vedlejších účinků (13 pacientů). Zařazeni nebyli pacienti, u nichž byla léčba změněna z důvodu špatné snášenlivosti. Všichni pacienti byli sledováni nejméně 3 měsíce po změně léčby. Byl hodnocen výskyt relapsů definovaných jako nově vzniklé nebo recidivující neurologické příznaky přetrvávající nejméně 24 hodin spojené s novými neurologickými projevy po nejméně 30denním období symptomatického klidu.

Výsledky: Před změnou léčby byl ve všech skupinách výskyt relapsů podobný (p = 0,71). Po změně léčby se snížil výskyt relapsů ve skupině s natalizumabem o 70 % (p < 0,001), ve skupině s imunosupresivy o 77 % (p < 0,001), zatímco ve skupině bez změny léčby zůstal výskyt relapsů srovnatelný (p = 0,87). Při porovnání s pacienty, u nichž nebyla léčba změněna, se výskyt relapsů snížil ve skupině s natalizumabem o 68 % (p = 0,017) a ve skupině s imunosupresivy o 76 % (p = 0,004). Podíl pacientů bez relapsů byl 53,8 % ve skupině beze změny léčby, 74,2 % ve skupině s natalizumabem a 50 % ve skupině s imunosupresivy.

Závěr: Převedení pacientů se sekundárně progresivní RS na léčbu natalizumabem nebo imunosupresivy účinně snižuje klinickou aktivitu choroby.

(zza)

Zdroj: Castillo-Trivino T, Mowry EM, Gajofatto A, et al. Switching Multiple Sclerosis Patients with Breakthrough Disease to Second-Line Therapy. PLoS ONE 6(2):e16664. doi:10.1371/journal.pone.0016664Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se