Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

25. 4. 2013

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající. Úzkostné stavy se vyskytují zhruba u 23,5–41 % pacientů s RS, únavnost je pak udávána u 60–92 % pacientů s RS, přičemž 30–55 % dotázaných tento symptom uvádí jako nejvíce invalidizující. Prevalence depresivních stavů je uváděna v rozmezí 10–42 %. Deprese je považována za rizikový faktor pro sebevražedné představy a sebevražedné sklony u pacientů s RS, stejně tak úzkostnost bývá spojována se sebevražednými záměry a sebepoškozováním nemocných s RS. Udává se, že tendence ke spáchání sebevraždy je u populace s RS dvakrát vyšší než v obecné populaci.

Autoři prospektivní studie měli za cíl primárně zjistit prevalenci zmíněných neuropsychických komorbidit a jejich asociaci s časově proměnnými faktory (věk, roční období, délka trvání nemoci a stupeň invalidity) u pacientů s klinicky potvrzenou RS. Sekundárním cílem bylo sledování prevalence těchto faktorů během určitého období a zjištění společného souběhu deprese, úzkosti a únavnosti u pacientů s RS.

Studie se zúčastnilo 198 pacientů s RS, sledování probíhalo v 6měsíčních intervalech po dobu 2,5 roku. K měření stupně úzkosti a deprese byl použit dotazník The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) s cut-off hranicí > 7. Pro hodnocení únavnosti bylo použito skórování dle Fatigue Severity Scale (FSS) s cut-off hranicí ≥ 5.

Ze zjištěných dat vyplynulo, že ve vstupním souboru pacientů s RS byla prevalence úzkostných stavů 44,5 % (95% CI 37–51 %), depresí 18,5 % (95% CI 12,6–23,4 %) a únavnosti 53,7 % (95% CI 47–61 %). Únavnost byla běžnější u mužů (RR 1,29, p = 0,01). Prevalence úzkostných stavů (ale ne deprese nebo únavnosti) se u observované skupiny snížila o 8,1 % ročně (RR 0,92, 95% CI 0,86–0,98, p = 0,009), změna byla více vyjádřena u žen (14,6 %, RR 0,85, 95% CI 0,79–0,93, p < 0,001) než u mužů (2,6 %, RR 1,03, 95% CI 0,90–1,17, p = 0,77). Nebyly zjištěny zjevné sezónní rozdíly v prevalenci jakéhokoliv ze 3 sledovaných faktorů.

Závěrem bylo konstatováno, že úzkostné stavy, deprese a zvýšená únavnost mají tendenci se souběžně vyskytovat u pacientů s RS. Tento nález by mohl být podkladem pro zkoumání patrně společné etiopatogeneze zmíněných chorobných stavů.

(moa)

Zdroj: Wood B., van der Mei I., Ponsonby A. L., Pittas F., Quinn S., Dwyer T., Lucas R., Taylor B. Prevalence and concurrence of anxiety, depression and fatigue over time in multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Feb; 19 (2): 217–24.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se