Prediktivní význam korových lézí a intrathekální syntézy protilátek u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

3. 5. 2012

Časná identifikace pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a s vysokým rizikem konverze do obrazu roztroušené sklerózy (RS) je důležitá pro zahájení vhodné imunomodulační terapie, která tuto konverzi dokáže zpomalit a ovlivnit tak progresi onemocnění.

Časná identifikace pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a s vysokým rizikem konverze do obrazu roztroušené sklerózy (RS) je důležitá pro zahájení vhodné imunomodulační terapie, která tuto konverzi dokáže zpomalit a ovlivnit tak progresi onemocnění. Ačkoliv různé nálezy při vyšetření magnetickou rezonanci (MR) jsou považovány za diagnostické a prognostické markery u CIS a relaps-remitující formy RS (RRMS), pozornost řady studií je současně zaměřena na přítomnost intrathekálně syntetizovaného IgG a na průkaz antimyelinových lipidových IgM protilátek, které se společně s elevací B1 buněk v mozkomíšním moku řadí k novějším prognostickým faktorům, spojeným s agresivnějším průběhem RS. Intrathekální produkce protilátek je v současné době považována za hlavní příčinu ireverzibilního poškození mozkové tkáně u RS.

Jedním z MR nálezů, které jsou často prokazovány v mozku pacientů se sekundárně progresivní formou RS, jsou korové léze. Tyto léze mohou být nalezeny i u pacientů v časných stadiích RS a jejich přítomnost ve spojitosti s fyzikálním a kognitivním poškozením upřesňuje diagnostická a prognostická kritéria pro RS. Přítomnost korových lézí bývá spojována i s průkazem oligoklonálních IgG pruhů v likvoru.

Autoři z Univerzitní nemocnice v Padově, Itálie, zkoumali vztah mezi celkovou intrathekální protilátkovou imunitní odpovědí a přítomností korových lézí u pacientů s CIS a u neléčených pacientů s relaps-remitující formou RS. Dalším cílem studie bylo zjistit, zda tyto nálezy mohou být použity jako validní diagnostické a prognostické kritérium.

Studie se zúčastnilo 86 pacientů s příznaky suspektními pro RS. U všech pacientů byla provedena MR CNS a vyšetření séra a mozkomíšního moku. Statisticky byla vyjádřena pravděpodobnost konverze k RS a vzniku nové aktivity nemoci (risk ratio – RR).

Výsledky studie prokázaly, že u pacientů s klinicky izolovaným syndromem a s prokázanými korovými lézemi na MR a současnou přítomností intrathekální syntézy IgG bylo nejvyšší riziko konverze k RS (RR = 3,4; p < 0,001). Pacienti s CIS bez korových lézí a s absencí intrathekálních IgG měli riziko konverze k RS nejmenší (RR = 0,1, p < 0,001). Průkaz korových lézí a intrathekálních IgG byl také prognosticky relevantní pro predikci aktivity nemoci u pacientů s CIS a RRMS formou nemoci (RR = 2,1; p < 0,001).

Autoři závěrem konstatují, že společný výskyt korových lézí na MR a syntézy intrathekálních IgG je vysoce prediktivní faktor časné konverze u pacientů s CIS k formě RS a současně předpovídá vyšší aktivitu nemoci v dalším průběhu.

(moa)

Zdroj: Calabrese M. et al. The association of intrathecal immunoglobulin synthesis and cortical lesions predicts disease activity in clinically isolated syndrome and early relapsing–remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (2): 174–180; doi: 10.1177/1352458511418550Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se