Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

2. 10. 2017

Alemtuzumab prokázal v několika klinických studiích vysokou účinnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Dle současných poznatků, jak je shrnuje i následující přehledový článek italských autorů, představuje důležitý nástroj v rukou neurologů pro efektivní léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Schéma podávání a mechanismus působení

Alemtuzumab je selektivní humanizovaná monoklonální protilátka cílená na antigen CD52 přítomný na povrchu lymfocytů. Tato látka se ukázala být efektivní v léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy. Podávání alemtuzumabu vede k depleci cirkulujících B a T lymfocytů, což u RRRS vede ke snížení počtu relapsů. Lék je aplikován ve 2 léčebných cyklech. První cyklus zahrnuje podání denní dávky 12 mg v 5 po sobě následujících dnech. Po 12 měsících od prvního cyklu je nasazen cyklus druhý, a to ve 3 po sobě následujících dnech.

Redukce rizika relapsu i disability a trvající účinek

Byla prokázána účinnost alemtuzumabu u pacientů s aktivním onemocněním bez předchozí léčby i u nemocných s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu. Riziko relapsu a disability bylo sníženo ve studii fáze II CAMMS223 a fáze III CARE MS I a CARE MS II. Recentní data také ukázala až šest let trvající efekt léčby po 1 kompletním léčebném cyklu. Pokud byl alemtuzumab v terapii RRRS srovnáván s interferonem beta-1, fingolimodem a natalizumabem, jeho účinnost byla srovnatelná s natalizumabem.

Význam individuální osobní a rodinné anamnézy pacienta

Alemtuzumab je mocný lék, jehož podávání s sebou nese taktéž některé nežádoucí účinky. Jejich spektrum je částečně odlišné od jiných látek užívaných v terapii RRRS (jedná se zejména o zvýšené riziko infekcí a sekundárních autoimunitních poruch), což ho může u některých pacientů zvýhodňovat v léčebném přístupu. V rozhodování o jeho podávání je důležitá znalost osobní a rodinné anamnézy, zejména s ohledem na výskyt autoimunitních onemocnění. Během podávání je pak důležité pečlivé monitorování pacientů.

Závěr

Alemtuzumab je účinným lékem, jenž se stal důležitou modalitou a součástí léčebných postupů u RRRS. Vzhledem k jeho kratšímu užívání v klinické praxi je důležité monitorování nejen jeho efektivity, ale také možných vedlejších účinků.

(eza)

Zdroj: Guarnera C., Bramanti P., Mazzon E. Alemtuzumab: a review of efficacy and risks in the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis. Ther Clin Risk Manag 2017; 13: 871–879, doi: 10.2147/TCRM.S134398.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se