Použití vitaminu D u pacientů s roztroušenou sklerózou

25. 10. 2016

Hladina vitaminu D souvisí se vznikem a rozvojem kardiovaskulárních a autoimunitních onemocnění. V rámci sympozia věnovaného vztahu roztroušené sklerózy a vitaminu D vytvořili íránští vědci na základě výsledků experimentálních, epidemiologických a klinických studií konsenzuální doporučení, která v květnu 2016 publikovali v časopisu BMC Neurology.

Úvod

Vyšší prevalence roztroušené sklerózy (RS) je spojena s kratší délkou slunečního svitu, například v severských zemích. Optimální hladina vitaminu D stále nebyla − i přes 30 let trvající výzkum − nalezena, avšak hodnoty pohybující se v rozmezí 40−100 ng/ml jsou považovány za bezpečné a zároveň jsou asociované s nízkou aktivitou RS.

Klinické studie, které byly podkladem konsenzu, byly vybrány z databáze PubMed a Cochraneovy databáze, neměly ale jednotný design. Proto bylo jedním z cílů sympozia tyto údaje revidovat a přetvořit je do podoby praktických doporučení pro neurology.

Doporučení pro podávání a kontroly 

U pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou nebo izolovaným klinickým syndromem a nízkou hladinou vitaminu D (< 40 ng/ml) je odůvodněné jeho podávání. U pacientů trpících nedostatkem či závažnou deficiencí vitaminu D jsou doporučeny dávky až 50 000 IU týdně po dobu 8−12 týdnů. Účastníci sympozia také zvažovali potřebu sledování hladin vitaminu D, vápníku a compliance pacienta, a to na počátku suplementace. Následně by se mělo pokračovat dávkou 1500−2000 IU denně nebo adekvátní intermitentní dávkou při podávání vitaminu D týdně nebo měsíčně. Jeho hladina by měla být kontrolována alespoň 2× ročně.

Rovněž u pacientových příbuzných s vysokým rizikem daným věkem by měla probíhat suplementace vitaminem D při jeho insuficienci (hladina < 40 ng/ml) nebo při plánování těhotenství (prekoncepčně). Uvažovaná dávka 1500−2000 IU by byla dále podávána ve II. a III. trimestru gravidity a užívání vitaminu D by bylo ukončeno, jakmile by hladina dosáhla 100 ng/ml.

Závěr

Přestože zatím nejsou dostupná data z klinických studií, jeví se korekce nízkých hladin vitaminu D u pacientů s RS jako smysluplná. U hodnot pohybujících se v rozmezí 40−100 ng/ml nebyly zjištěny nežádoucí účinky, a naopak byly spojeny s nízkou aktivitou onemocnění.

(imt)

Zdroj: Jahromi S. R., Sahraian M. A., Togha M. et al. Iranian consensus on use of vitamin D in patients with multiple sclerosis. BMJ Neurol 2016 May 21; 16 (1): 76, doi: 10.1186/s12883-016-0586-3.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se