Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

13. 3. 2011

Natalizumab (Tysabri) je první humanizovaná monoklonální protilátka, schválená v roce 2006 pro léčbu pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RR-RS) s cílem prevence relapsů a snížení progrese invalidizace.

Natalizumab (Tysabri) je první humanizovaná monoklonální protilátka, schválená v roce 2006 pro léčbu pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RR-RS) s cílem prevence relapsů a snížení progrese invalidizace. Natalizumab patří do terapeutické třídy selektivních inhibitorů adhezivních molekul. Svým působením inhibuje interakce integrinu s adhezivní molekulou VCAM-1, jejíž exprese je zvýšena v místě zánětu za přítomnosti prozánětlivých cytokinů. Tím dojde k znemožnění migrace mononukleárních leukocytů přes hematoencefalickou bariéru do CNS. Lék současně potlačí i již probíhající zánětlivé reakce v CNS inhibicí inter­akce leukocytů.

Zahájení léčby je indikováno u pacientů s RR-RS neodpovídajících dostatečně na nejméně 12měsíční imunomodulační léčbu interferony beta nebo glatirameracetátem a dále u pacientů s rychle se rozvíjející formou RR-RS v průběhu 1 roku (tzn. s dvěma či více těžkými pacienta invalidizujícími relapsy a jednou nebo více Gd+ lézemi v MRI zobrazení mozku nebo s významným zvýšením T2+ lézí).

Podávání přípravku ve formě intravenózní infuze jednou za 4 týdny po dobu 2 let bylo sledováno v multicentrické studii AFFIRM (NAtalizumab Safety and EFFIcacy in Relapsing Remitting-MS). Výsledky ukázaly snížení četnosti relapsů o 68 % v průběhu 2 let ve srovnání s placebem. O 42 % bylo sníženo též riziko progrese invalidity pacientů a současně došlo ke zlepšení schopnosti chůze, motorických funkcí horních končetin, kognitivních funkcí a tím významnému zlepšení kvality života pacientů s RR-RS.

K nežádoucím účinkům léčby natalizumabem patří výskyt ojedinělých případů oportunních infekcí a tvorba protilátek proti natalizumabu (cca v 6 %), která může snižovat účinnost léčby. Nejčastěji byl výskyt těchto protilátek zjištěn u pacientů s anafylaktickými reakcemi. V klinických studiích byl zaznamenán výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) s incidencí 1/1 000 pacientů, a proto byl vypracován speciální program, který má napomoci optimalizaci a bezpečnosti léčby.

Léčba natalizumabem je prováděna ve specializovaných centrech pro léčbu RS. Před zahájením terapie musí být pacient řádně poučen o přínosu a rizicích léčby a musí podepsat informovaný souhlas. Vzhle­dem k tomu, že RS je chronické onemocnění, není přerušování léčby Tysabri doporučováno. Zkušenosti s nu­ceným přerušením léčby ukazují, že aktivita onemocnění se může opět vrátit v průběhu 9–12 týdnů od poslední aplikace léčiva. Pokud trvá příznivý terapeutický účinek léčby po 2 letech a léčba je pacientem přiměřeně tolerována, je doporučováno v léčbě pokračovat.

(moa)

Zdroj: Středoevropský poradní sbor pro přípravek TYSABRI: Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy – expertní sdělení. Příloha České a slovenské neurologie a neurochirugie 2011; ročník 74, číslo 1.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se