Potvrdila extenze studie TOWER postavení teriflunomidu?

17. 12. 2020

Výsledky prodloužení studie TOWER byly letos v srpnu publikovány v prestižním časopisu Multiple Sclerosis and Related Disorders. Jak tedy obstál v tomto recentním hodnocení teriflunomid v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy?

Úvod

Teriflunomid je perorální imunomodulační lék vyvinutý k dlouhodobé terapii relabují-remitující formy roztroušené sklerózy (RRRS). Jedná se o inhibitor enzymu dihydroorotát dehydrogenázy, jenž působí inhibici proliferace autoreaktivních B a T lymfocytů. Tento cytostatický efekt a mechanismus účinku je specifický a unikátní.

Svoji schopnost příznivě ovlivnit progresi onemocnění teriflunomid prokázal ve studii TOWER, kde při dávce 14 mg denně došlo ke snížení ročního výskytu relapsů a poklesu rizika 12týdenní konfirmované progrese. Potvrzují tyto skutečnosti data z prodloužení zmiňované studie? A máme nové poznatky k bezpečnostnímu profilu teriflunomidu?

Charakteristika studijní populace

Prodloužení studie TOWER se zúčastnilo 751 pacientů. Ti byli rozdělení do 3 skupin: 253 pacientů užívalo ve studii TOWER, respektive její extenzi placebo a poté 14 mg teriflunomidu, 265 užívalo teriflunomid v dávce 7 mg a poté 14 mg a 233 pacientů po celou dobu 14 mg teriflunomidu. Medián doby užívání činil 4,25 roku (maximum 6,3 roku). Celkem 202 pacientů terapii v průběhu prodloužení z různých důvodů přerušilo (nedostatečný efekt, non-compliance, nežádoucí účinky aj.).

Účinnost léčby

Riziko 12týdenní konfirmované progrese bylo nižší u pacientů ve skupině 7 mg/14 mg a 14 mg/14 mg ve srovnání s pacienty přecházejícími na teriflunomid z placeba.

Signifikantní bylo i snížení ročního výskytu relapsů u pacientů ve skupině 14 mg/14 mg ve srovnání s pacienty ve skupině placebo/14 mg.

Hodnota Kurtzkeho škály (EDSS) zůstala v průběhu extenze u pacientů ve všech skupinách nezměněná.

Bezpečnostní profil

Výskyt nežádoucích příhod byl podle očekávání nejvyšší ve skupině pacientů užívajících 14 mg/14 mg teriflunomidu. Infekce se v průběhu extenze vyskytla u 38,6 % pacientů ve skupině placebo/14 mg, 46,1 % pacientů ve skupině 7 mg/14 mg a u 48,5 % pacientů ve skupině 14 mg/14 mg. Nejčastěji byly hlášeny infekce močových cest, zánět nosohltanu a chřipka.

K elevaci alaninaminotransferázy (ALT) došlo častěji u pacientů, kteří v rámci extenze přešli na teriflunomid 14 mg z placeba, ve srovnání s pacienty, kteří přešli ze 7 mg nebo užívali 14 mg již v původní studii.

Výskyt nežádoucích příhod hodnocených se zvláštním zřetelem (hematologické nežádoucí efekty, hepatopatie, periferní neuropatie, hypertenze a malignity) však byl celkově nízký a srovnatelný ve všech skupinách.

Závěr

V prodloužení studie TOWER se efektivita teriflunomidu v dávce 14 mg u pacientů s RRRS potvrdila. Díky příznivému bezpečnostnímu profilu a účinnosti toto léčivo představuje nadějnou terapeutickou modalitu pro nemocné s roztroušenou sklerózou.

(dos)

Zdroj: Miller A. E., Olsson T. P., Wolinsky J. S. et al.; TOWER investigators. Long-term safety and efficacy of teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis: results from the TOWER extension study. Mult Scler Relat Disord 2020 Aug 1; 46: 102438, doi: 10.1016/j.msard.2020.102438.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se