Poruchy chůze u pacientů s RS – charakteristika a vývoj v čase

20. 5. 2018

Tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují v průběhu života zhoršenou mobilitu kvůli potížím s chůzí. Nemocní je vnímají jako nejvíce limitující symptom, který značně zhoršuje kvalitu života. Přesto jsou abnormality chůze popsány v odborných zdrojích jen velmi omezeně.

Úvod

Tři ze čtyř pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují v průběhu života zhoršenou mobilitu kvůli potížím s chůzí. Nemocní vnímají tyto obtíže jako nejvíce limitující symptom, který značně zhoršuje kvalitu života. Přesto jsou abnormality chůze popsány v odborných zdrojích jen velmi omezeně a bližší analýzy typického omezení chůze při RS nebyly dříve k dispozici.

Cíl a metodika studie

Cílem studie bylo specifikovat poruchy chůze pacientů s RS za pomoci 3D analýzy a klinických testů chůze. Součástí bylo také hodnocení změn v chůzi po 12 měsících od úvodní analýzy. 

Do studie bylo zařazeno 37 pacientů s RS a 20 zdravých kontrolních jedinců. Pacienti chodili na běžeckém pásu rychlostí, kterou si sami určili a kterou byli schopni udržet. Kontroly byly testovány při různé rychlosti chůze, aby tento parametr neovlivnil výsledky (pacienti s RS se běžně pohybují o 30–40 % pomaleji než zdraví jedinci).

Výsledky

U pacientů s RS bylo prokázáno bilaterální zkrácení délky kroku související s menším rozsahem pohybu kloubů dolních končetin. Zatímco rozsah pohybu v kyčli byl zachován, kinematická analýza odhalila omezení v pohybu u kolenního a hlezenního kloubu. Nejvýraznější odchylka byla pozorována v rozsahu pohybu kolene.

Zjištěna byla také značná variabilita a asymetrie chůze. Šířka kroku či pohyb horní části trupu svědčily o větší nestabilitě u pacientů s RS než u kontrol. Jednalo se o větší rozkročení (o 49 %) a větší pohyb trupu v mediolaterálním (o 25 %) i v předozadním (o 43 %) směru. Podrobný rozbor pohybu ukázal, že pacienty s RS lze rozdělit do 3 kategorií dle typu poruchy chůze (spasticko-paretický pohyb, ataktická chůze a nestabilní chůze).

Hodnocení chůze po 12 měsících ukázalo zhoršení rozsahu pohybu kolenního kloubu přibližně o 6 % na obou končetinách. Toto zjištění se týkalo 21 z 29 pacientů, kteří se následného hodnocení účastnili. Klinické testy chůze prokázaly také zhoršení výdrže při chůzi. Horší výsledky byly pozorovány především u pacientů se spasticko-paretickým typem pohybu.

Shrnutí

Výsledky ukazují, že typickou poruchou chůze u RS je omezení pohybu v oblasti kolene a hlezna a nestabilita. Popis individuálního profilu chůze by mohl být využitelným nástrojem při sestavování cíleného cvičebního a rehabilitačního plánu.

(pak)

Zdroj: Filli L., Sutter T., Easthope C. S. et al. Profiling walking dysfunction in multiple sclerosis: characterisation, classification and progression over time. Sci Rep 2018 Mar 21; 8 (1): 4984, doi: 10.1038/s41598-018-22676-0.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se