Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

19. 12. 2013

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.

Anualizovaná míra relapsů byla vypočtena pomocí registru MSBase. Pacienti s nekompletními údaji a ti, kteří byli sledováni po dobu kratší než jeden rok, byli ze studie vyloučeni. Incidence relapsů v průběhu 40 let trvání RS nebo 70 let věku byly porovnány mezi ženami a muži. Poměr žen k mužům stratifikovaný dle ročního počtu relapsů byl následně vyhodnocen s ohledem na dobu trvání nemoci a věk pacienta a pak srovnáván mezi pacienty s relabující a primárně progresivní RS.

Studijní kohorta sestávala z 11 570 vhodných pacientů s relabující RS a 881 pacientů s primárně progresivní RS. U jedinců s relabující formou nemoci (82 552 pacientoroků) bylo zaznamenáno celkem 48 362 relapsů. Frekvence relapsů byla u žen o 17,7 % vyšší než u mužů. Během prvních pěti let se poměr žen k mužům zvýšil z 2,3:1 (u pacientů bez relapsů) na 3,3:1 (u pacientů se 4 a více relapsy za rok). Vliv pohlaví hrál významnější roli v případě delšího trvání nemoci a vyššího věku pacienta (P < 10-12). Nicméně poměr žen k mužům u pacientů s relabující RS a u těch bez relapsů nemoci v daném roce byl dvakrát vyšší než u pacientů s primárně progresivní RS. Věk pacientů pak určoval pokles incidence relapsů s větší významností než samotná doba trvání onemocnění (P < 10-12).

Ženy jsou tedy predisponovány k vyššímu výskytu relapsů než muži. Tento rozdíl však nevysvětluje výrazně nižší počet žen oproti mužům s primárně progresivní RS. Pokles relapsů v průběhu času pak úzce souvisí spíše s věkem pacienta než s dobou trvání nemoci.

(mik)

Zdroj: Kalincik T., Vivek V., Jokubaitis V., et al. On behalf of the MSBase Study Group. Sex as a determinant of relapse incidence and progressive course of multiple sclerosis. Brain. Publikováno on-line 18. října 2013.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se