Ovlivňuje familiární výskyt roztroušené sklerózy vznik a průběh onemocnění?

1. 8. 2011

Roztroušená skleróza (RS) je charakterizována chronickým zánětlivým procesem centrálního nervového systému. Klinicky se ve většině případů projevuje relapsy a progresivním neurologickým postižením pacientů. Ve střední Evropě je incidence RS odhadována na 1:1 000 a na její patogenezi se podílejí jak genetické vlivy, tak vlivy zevního prostředí.

Roztroušená skleróza (RS) je charakterizována chronickým zánětlivým procesem centrálního nervového systému. Klinicky se ve většině případů projevuje relapsy a progresivním neurologickým postižením pacientů. Ve střední Evropě je incidence RS odhadována na 1:1 000 a na její patogenezi se podílejí jak genetické vlivy, tak vlivy zevního prostředí.

Pravděpodobnost postižení jiného člena rodiny touto chorobou se odhaduje na 5–26 %. V oblastech s vysokou incidencí RS dosahuje shodný výskyt tohoto onemocnění u monozygotních dvojčat až 30 %, a to převážně u žen. U dalších 13 % monozygotních dvojčat a 9 % dizygotních dvojčat byl pomocí magnetické rezonance prokázán klinicky asymptomatický proces demyelinizace mozku. Obecně platí, že čím bližší je příbuzenský vztah mezi rodinnými příslušníky, tím větší je pravděpodobnost výskytu choroby. Klinický průběh choroby je však minimálně předvídatelný a závisí především na nálezech pořízených magnetickou rezonancí, rychlosti rozvoje postižení a četnosti relapsů, zejména v prvním roce choroby.

Autoři studie se zaměřili na sledování vlivu genetických a familiárních faktorů na klinický průběh RS. Cílem práce bylo definovat rozdíly v nástupu a v progresi RS s familiárním a sporadickým výskytem u sourozeneckých párů.

V prospektivní studii byla použita data z 6letého sledování německých rodin s diagnózou RS. Ze 180 dospělých pacientů s RS, kteří měli minimálně jednoho příbuzného prvního nebo druhého stupně s RS, bylo vybráno 98 sourozenců. Ke každému postiženému sourozenci byl přiřazen pacient ze skupiny s nefamiliárním výskytem RS, který odpovídal pohlavím, věkem, klinickým průběhem, délkou choroby a imunomodulační léčbou.

Celkem 68 párů osob ze sledované skupiny a jejich protějšků z kontrolní skupiny dokončilo 6leté sledování. Mezi sledovanými parametry byla Kurtzkeho škála (Expanded Disability Status Scale, EDSS), věk, mono- či multifokální postižení, stupeň progrese choroby a konverze původně relaps-remitující formy k sekundárně progresivní formě. Z výsledků vyplynulo, že nástup onemocnění u pacientů s familiárním výskytem RS byl o něco málo časnější (29,01 vs. 29,44 roky, p – 0,0492), zatímco multifokální začátek RS byl pozorován výrazně častěji (p – 0,005). U osob ve sledované skupině byla nalezena silná korelace s progresí choroby (p – 0,0062) a rovněž větší tendence ke změně v progredující formu onemocnění než u pacientů s nefamiliárním výskytem RS (p – 0,018).

Autoři konstatovali, že průběh familiární RS se liší od sporadické formy dobou vzniku RS, incidencí multifokálních lézí jako prvního klinického projevu choroby a jejímu zvratu do progredující formy RS. Předpokládají, že progrese onemocnění u jednoho z postižených sourozenců s RS může předpovídat vývoj onemocnění dalšího sourozence.

(moa)

Zdroj: Wellek A. et al. Sibling disability risk at onset and during disease progression in familial multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 2011. Publikováno on-line před tiskem dne 11. května 2011; doi: 10.1177/1352458511405088Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se