Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

2. 12. 2013

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Do této kyperské studie byli zařazeni pacienti s roztroušenou sklerózou ve věku 18–65 let se skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) 0,0–5,5, lézemi na magnetické rezonanci a alespoň 1 doloženým klinickým relapsem bez ohledu na užívání chorobu modifikujících léků během posledních 24 měsíců. Byli randomizováni do 4 skupin. První skupina dostávala omega-3 a omega-6 polynenanasycené mastné kyseliny a vitaminy A a E (α-tokoferol). Ve druhé skupině byl k této léčbě přidán γ-tokoferol. Třetí skupina užívala samotný γ-tokoferol a čtvrtá skupina placebo. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt relapsů za rok, sekundárním sledovaným parametrem čas do potvrzené progrese fyzického postižení.

Studii dokončilo 41 pacientů. Ve druhé skupině došlo k 8 relapsům v porovnání s 25 relapsy ve skupině s placebem (snížení relativního výskytu 0,36, p = 0,024). Čas do progrese fyzického postižení byl významně delší ve druhé skupině v porovnání s placebem. Kumulativní pravděpodobnost progrese fyzického poškození byla 10 % ve druhé skupině v porovnání s 58 % ve skupině s placebem. V první a třetí skupině nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v porovnání s placebem. Nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody.

Tato malá studie ukázala potenciál nutričního konceptu s podáváním omega-3 a omega-6 polynenasycených mastných kyselin, vitaminů A a E a γ-tokoferolu v léčbě pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou.

(zza)

Zdroj: Pantzaris M. C., et al. A novel oral nutraceutical formula of omega-3 and omega-6 acids with vitamins (PLP10) in relapsing remitting multiple sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled proof-of-concept clinical trial. BMJ Open 2013 Apr 17; 3 (4).Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se