Nový nástroj pro strukturované sledování a léčbu roztroušené sklerózy v 5 dimenzích

8. 1. 2018

Pro volbu vhodné individualizované léčby roztroušené sklerózy je potřeba znát fenotyp a dynamiku onemocnění, nález ze zobrazovacích metod, z mozkomíšního moku (CSF), předchozí chorobu modifikující léčbu (DMD) a aktivitu nemoci při použité DMD aj. V klinické praxi může být kombinace všech těchto informací špatně přehledná. Autoři z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem proto předkládají nástroj FAST (Five-Dimensional Approach for Surveillance and Therapy), který má pomoci neurologům v monitorování a léčbě pacientů s RS rozdělením všech informací do 5 dimenzí (pohledů).

Dimenze 1: Fenotyp

V této dimenzi zůstávají již zaběhnuté fenotypy RS: relabující-remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní, klinicky izolovaný syndrom (CIS). Navíc sem autoři přidávají radiologicky izolovaný syndrom (RIS).

Dimenze 2: Dynamika onemocnění

Kromě současné stupnice Expanded Disability Status Scale (EDSS) zahrnuje dynamika onemocnění následující parametry:

  • aktivita: definovaná klinickým nálezem nebo zobrazením (neaktivní – aktivní – vysoce aktivní);
  • progrese: klinická progrese nezávislá na relapsu (přítomna – chybí);
  • disabilita: zhoršení disability v důsledku progrese nebo relapsu.

Dimenze 3: Diagnostické informace

Tato dimenze zahrnuje jednotlivé nálezy, které vedly k diagnóze CIS nebo RS. Jde o dobu výskytu prvních symptomů, první diagnózy, McDonaldova/MAGNIMS kritéria a laboratorní výsledky včetně analýzy CSF.

Dimenze 4: Chorobu modifikující léky

Farmakologická anamnéza pacienta, včetně aktuálně užívané DMD, informuje klinika o individuální dynamice onemocnění a nepřímo ukazuje na účinnost konkrétního léčiva u daného pacienta. Navíc může ukázat, zda pacient reaguje na DMD cílené na B, nebo T lymfocyty. Mohou zde být zahrnuty i relevantní parametry související s DMD, například sérové hladiny protilátek proti JC viru nebo počet lymfocytů.

Dimenze 5: Související zdravotní okolnosti

Popisuje další individuální aspekty ovlivňující rozhodování o léčbě: plánování rodiny, komorbidity relevantní pro určitou DMD. Pečlivé zvážení těchto skutečností umožní vybrat DMD s minimálními nežádoucími účinky a riziky pro pacienta.

Závěr

Tento nástroj shrnuje všechny klinicky relevantní informace, jako je fenotyp onemocnění, jeho aktivita, EDSS, diagnostická kritéria, předchozí DMD, délka trvání onemocnění a další okolnosti zdravotního stavu pacienta, ve strukturované podobě orientované na pacienta, kterou lze snadno aktualizovat.

(mir)

Zdroj: Yalachkov Y., Foerch C., Wahl M., Gehrig J. A proposal for a patient-oriented five-dimensional approach for surveillance and therapy in multiple sclerosis. Front Neurol 2017; 8: 313, doi: 10.3389/fneur.2017.00313.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se