Nová naděje pro pacienty s postižením chůze při roztroušené skleróze

23. 8. 2011

Postižení chůze je jedním z typických klinických příznaků roztroušené sklerózy (RS), chronického neurologického onemocnění charakterizovaného demyelinizací a dysfunkcí axonů, vedoucí k progresivní invaliditě. Funkční poškození, k němuž při RS dochází, staví pacienty před řadu problémů.

Postižení chůze je jedním z typických klinických příznaků roztroušené sklerózy (RS), chronického neurologického onemocnění charakterizovaného demyelinizací a dysfunkcí axonů, vedoucí k progresivní invaliditě. Funkční poškození, k němuž při RS dochází, staví pacienty před řadu problémů. Jedním z nejvíce rušivých aspektů je pak právě narušení chůze, které může mít významný dopad na kvalitu života pacientů. Donedávna nebyla k dispozici žádná cílená terapie, která by byla specificky zaměřena na axonální dysfunkci spojenou s postižením chůze u RS a tento problém řešila. Novou naději pro tyto pacienty však přináší přípravek FAMPYRA.

Společnost Biogen Idec obdržela od Evropské komise podmíněné schválení přípravku FAMPYRA® (tablety fampridinu s prodlouženým uvolňováním), který zlepšuje chůzi u dospělých pacientů s RS s postižením chůze (EDSS 4-7). FAMPYRA je preparát ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním léčiva fampridinu (4-aminopyridin, 4-AP nebo dalfampridin). Jedná se o vůbec první léčbu, která řeší tuto nenaplněnou medicínskou potřebu, přičemž byla prokázána její účinnost u osob se všemi typy RS. Tento přípravek je možné užívat samostatně nebo v kombinaci s imunomodulační léčbou.

Při RS vede poškození myelinu k expozici kanálů v membráně axonů, což umožňuje únik draselných iontů. Tím se zeslabuje akční potenciál, který nervová vlákna vedou. Na základě studií bylo prokázáno, že fampridin je schopen vedení signálů přes poškozené nervy zrychlovat, což může vést ke zlepšení schopnosti chůze. FAMPYRA tedy ovlivňuje neurologické funkce tím, že zlepšuje vedení impulzů přes demyelinizované neurony. V klinických studiích došlo u pacientů, kteří na přípravek reagovali, k průměrnému nárůstu rychlosti chůze o 25 %. Dále bylo prokázáno, že FAMPYRA vede ke klinicky významnému zlepšení chůze.

K nejčastějším nežádoucím reakcím, které byly u pacientů s RS identifikovány při placebem kontrolovaných klinických hodnoceních přípravku FAMPYRA v doporučené dávce, patřily příznaky infekce močových cest (přibližně u 12 % pacientů), přestože kultivace moči infekci často neprokázala. Další známé nežádoucí reakce na léčivo byly převážně neurologického charakteru a zahrnovaly nespavost, úzkost, poruchy rovnováhy, závratě, parestézie, třes, bolest hlavy a astenii (vše v souladu s farmakologickou aktivitou fampridinu).

(mik)

Zdroj: FAMPYRA Summary of Product Characteristics (souhrn údajů o přípravku), červenec 2011.

Panitch H., Applebee A. Treatment of walking impairment in multiple sclerosis: an unmet need for a disease-specific disability. Expert Opin Pharmacother. 2011 Jul; 12 (10): 1511–21.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se