Neutralizující protilátky proti interferonu beta a další imunomodulační terapie roztroušené sklerózy

5. 3. 2012

V současné době existuje na trhu více než 150 biologických léků, vyrobených pomocí rekombinačních technik. Tyto přípravky jsou vyrobeny na bázi proteinů, schopné indukovat tvorbu neutralizujících protilátek (NAb).

V současné době existuje na trhu více než 150 biologických léků, vyrobených pomocí rekombinačních technik. Tyto přípravky jsou vyrobeny na bázi proteinů, schopné indukovat tvorbu neutralizujících protilátek (NAb). V terapii roztroušené sklerózy mezi podobné přípravky patří interferon beta (IFNβ-1b: Betaferon, Betaseron; a IFN β-1a: Avonex, Rebif). Účinek léčby IFNβ spočívá ve snížení počtu relapsů u pacientů s relaps-remitentní formou RS.

Existence NAb je známa od roku 1966, prevalence NAb proti jednotlivým typům IFNβ se široce liší a závisí na variacích aminokyselinových sekvencí v jednotlivých přípravcích, jejich glykosylaci, formě, způsobu a četnosti podávání. Podstatnou roli v tvorbě NAb hraje i dávka, doba podávání a imunologický HLA statut pacienta. IFNβ-1a podávaný intramuskulárně indukuje podstatně menší tvorbu NAb než ostatní IFNβ přípravky. Existují četné diskuse ohledně standardizace cut-off hladiny NAb, v současné době je užívána pro cut-off hodnota 20 neutralizačních jednotek (20 NU).

Na rozdíl od jiných způsobů imunizace dochází ke vzniku NAb po delší době léčby (až 2 roky). U pacientů s nízkým titrem NAb může i při terapii IFNβ dojít k vymizení protilátek, u pacientů s vysokými titry NAb naopak protilátky často přetrvávají i po vysazení léčby IFNβ. Negativní účinek NAb na léčbu byl dokázán v mnoha klinických studiích. Podle dostupných údajů je u NAb negativních pacientů hodnota relapsů za rok 0,5, zatímco u NAb pozitivních pacientů je tato hodnota 0,6-1,5, tedy podobná jako při aplikaci placeba.

Dalším imunomodulačním přípravkem je glatiramer acetát (Copaxon), užívaný v terapii relaps-remitentní RS. Jedná se o syntetický tetrapeptid, který není připravován klasickými biotechnologickými metodami, ale jehož imunogenní vlastnosti iniciují rovněž tvorbu protilátek. Klinický význam těchto protilátek je však neznámý.

Natalizumab (NA), humánní rekombinantní purifikovaná monoklonální protilátka proti podjednotce a4-integrinu, je používán v léčbě relaps-remitentní RS od roku 2005. Natalizumab nenese žádné lidské epitopy a je také schopen vyvolat tvorbu protilátek, ty se ale vyskytují méně často (6 %). Klinický účinek vyššího titru protilátek spočívá rovněž ve zvýšení počtu relapsů a zhoršení EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre.

Vzhledem ke klinickému, radiologickému a biologickému účinku zmíněných protilátek proti imunomodulační terapii u RS by mělo být stanovení jejich titrů součástí rutinního vyšetřování pacientů a být tímto nápomocné v racionálním managementu léčby RS.

(moa)

Zdroj: Neutralizing Antibodies to Interferon-b and other Immunological Treatments for Multiple Sclerosis Prevalence and Impact on Outcomes. CNS Drugs 2009;23(5):379-396. 1172-7047/09/0005-0379/.95/0Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se