Některé běžné virové infekce můžou být spojené s nižším rizikem vzniku roztroušené sklerózy

30. 8. 2011

Vzhledem k tomu, že s běžnými virovými infekty se setkáváme zejména v dětském věku, problematika roztroušené sklerózy (RS) u dětí vybízí k bližšímu prozkoumání vlivů těchto virů na riziko vzniku RS a interakcí mezi séroprevalencí a vybranými HLA genotypy. Autoři americké studie se ve své práci konkrétněji zabývali séroprevalencí viru Epstein-Barrové (EBV), cytomegaloviru (CMV) a viru herpes simplex (HSV) typu 1 a HLA-DRB1 * 1501/1503 statutem jako prediktory RS v dětském věku.

Vzhledem k tomu, že s běžnými virovými infekty se setkáváme zejména v dětském věku, problematika roztroušené sklerózy (RS) u dětí vybízí k bližšímu prozkoumání vlivů těchto virů na riziko vzniku RS a interakcí mezi séroprevalencí a vybranými HLA genotypy. Autoři americké studie se ve své práci konkrétněji zabývali séroprevalencí viru Epstein-Barrové (EBV), cytomegaloviru (CMV) a viru herpes simplex (HSV) typu 1 a HLA-DRB1 * 1501/1503 statutem jako prediktory RS v dětském věku.

Jednalo se o retrospektivní analýzu prospektivně získávaných demografických, klinických a biologických dat u subjektů mladších 18 let s časně manifestovou RS, kontrolních subjektů vyšetřených na stejném klinickém pracovišti RS a dalších zdravých kontrolních pediatrických subjektů.

Do studie bylo zahrnuto celkem 189 pacientů s RS diagnostikovanou časně v dětském věku a 66 kontrol v dětském věku. Séropozitivita EBNA-1 (Epstein-Barr nuclear antigen-1) byla po zohlednění věku, pohlaví, rasy, etnika a HLA-DRB1*1501/1503 statutu spojena se zvýšenou pravděpodobností vzniku RS (OR 3,78, 95% CI 1,52–9,38, p = 0,004). Dle multivariační analýzy zahrnující EBV status byla prodělaná CMV infekce spojena s nižším rizikem rozvoje RS (OR 0,27, 95% CI 0,11–0,67, p = 0,004). Přestože prodělaná infekce virem HSV1 nebyla spojena se zvýšenou pravděpodobností RS, byla nalezena silná interakce mezi HSV1 statutem a HLA-DRB1 v predikci RS (p < 0,001). HSV1 infekce byla spojena se zvýšeným rizikem RS u jedinců bez alely DRB1*15 (OR 4,11, 95% CI 1,17–14,37, p = 0,03), zatímco u DRB1*15 pozitivních jedinců byla situace opačná (OR 0,07, 95% CI 0,02–0,32, p = 0,001), tedy riziko rozvoje RS bylo výrazně nižší.

Tyto nálezy naznačují, že některé infekce běžně se vyskytujícími viry mohou ve skutečnosti snižovat riziko vzniku RS. Pokud by byl tento fakt potvrzen, zbývá pak objasnit, jakým způsobem dochází k modifikaci tohoto rizika.

(mik)

Zdroj: Waubant E. et al. Common viruses associated with lower pediatric multiple sclerosis risk. Neurology. 2011 Jun 7; 76 (23): 1989–1995.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se