Nejúčinnější chorobu modifikující léky v terapii roztroušené sklerózy

20. 9. 2018

Analýza dosavadních důkazů z července 2018 ukázala největší snížení ročního výskytu relapsů (ARR) u relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS) při léčbě alemtuzumabem, natalizumabem a okrelizumabem v porovnání se všemi ostatními chorobu modifikujícími léky (DMD). Podíl pacientů s vysazením léčby byl přitom nejnižší u alemtuzumabu.

Cíle a metodika analýzy

Cílem autorů této práce bylo porovnat účinnost a bezpečnost tradičních DMD s novějšími přípravky v indikaci RRRS. Při průzkumu databází PubMed a Scopus vyhledali 33 randomizovaných klinických studií, které hodnotily DMD v monoterapii. K porovnání výsledků v metaanalýze použili pravděpodobnostní model (bayesovskou síť) a posoudili kvalitu důkazů.

Výsledná zjištění

Z hlediska snížení ARR se jako nejúčinnější ukázaly alemtuzumab (s pravděpodobností 96 %; poměr rizik [HR] 0,31 vs. placebo; p < 0,05), natalizumab (s pravděpodobností 96 %; HR 0,31 vs. placebo; p < 0,05) a okrelizumab (s pravděpodobností 85 %; HR 0,37 vs. placebo; p < 0,05). Mezi těmito třemi léky nebyly v uvedeném parametru zjištěny statisticky významné rozdíly. Výsledky vycházejí z vysoce kvalitních důkazů.

Porovnání podílu pacientů s vysazením léčby z důvodu nežádoucích příhod bylo u všech přípravků podobné s výjimkou alemtuzumabu, u něhož byla tato hodnota významně nižší v porovnání s interferonem ß-1a i. m. (relativní riziko [RR] 0,37; p < 0,05).

Závěr

Autoři uzavírají, že mezi DMD prokázaly největší účinnost alemtuzumab, natalizumab a okrelizumab. Navrhují rozdělit DMD v oficiálních doporučeních pro léčbu RRRS do 3 kategorií – s vysokou, střední a nízkou účinností. Uvádějí ovšem také potřebu dalších porovnání výskytu nežádoucích příhod prostřednictvím metaanalýz.

(zza)

Zdroj: Lucchetta R. C., Tonin F. S., Borba H. H. L. et al. Disease-modifying therapies for relapsing-remitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. CNS Drugs 2018 Jul 16, doi: 10.1007/s40263-018-0541-5 [Epub ahead of print].

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se