Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

10. 4. 2012

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocyty

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocyty. Od roku 2006 je užíván v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) při vysoké aktivitě nemoci. Dle závěrů studií AFFIRM a SENTINEL je účinkem natalizumabu až 68% redukce počtu relapsů RS za rok a 42–54% snížení invalidizace pacientů dle skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS). Nejzávažnějším nežádoucím účinkem natalizumabu je vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), jejíž riziko je udáváno 0,4–1,3/1 000 pacientů s více než 24 podanými infuzemi. Do června 2010 bylo celosvětově hlášeno 49 případů PML.

Švédsko patří mezí země s vysokým rizikem RS. Švédský registr RS obsahuje 14 000 diagnostikovaných pacientů a ročně je zachyceno zhruba dalších 600 nových případů. Autoři z Karolinska Institutet ve Stockholmu se v postmarketingové sledovací studii zaměřili na analýzu demografických a klinických dat pacientů s RS léčených natalizumabem a současně zjišťovali dlouhodobou bezpečnost a účinnost této terapie v letech 2006–2010.

Studie se zúčastnilo 1 152 pacientů (71,4 % tvořily ženy) ze 40 středisek registrovaných ve švédském registru RS. U pacientů byl v intervalu 6 měsíců hodnocen klinický stav a nežádoucí účinky léčby. Léčbu nedokončilo 149 pacientů, převažujícím důvodem bylo plánování gravidity. Protilátky proti natalizumabu byly nalezeny u 52 pacientů (4,5 %), u malého procenta (1,6 %) měl tento nález perzistující charakter. Závažné vedlejší účinky byly ojedinělé, avšak u tří pacientů došlo k rozvoji PML. U skupiny pacientů s relaps-remitující formou RS (901 pacientů) byl fyzikální, psychický a psychologický stav hodnocen podle kritérií skórovacích systémů EDSS (Expanded Disability Status Scale), MSSS (Multiple Sclerosis Severity Scale), MISIS (Multiple Sclerosis Impact Scale) a SDMT (Symbol Digit Modalities Test). U všech pacientů došlo k signifikantnímu zlepšení sledovaných parametrů během 24 měsíců léčby natalizumabem.

Výsledky studie potvrdily, že natalizumab je pacienty obecně dobře tolerován a zůstává účinným lékem aktivní formy RS i přes možné riziko vzniku PML. Švédský registr RS byl zhodnocen jako efektivní platforma pro postmarketingové sledování účinnosti farmak a jejich nežádoucích účinků.

(moa)

Zdroj: Carolina Holmén, et al. A Swedish national post-marketing surveillance study of natalizumab treatment in multiple sclerosis. Mult Scler published online 12 January 2011. DOI: 10.1177/1352458510394701Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se