Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

16. 2. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RS

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RS.

Roztroušená skleróza je onemocnění, které se nedá vyléčit. Přesto je však důležité nemoc co nejdříve diagnostikovat a snažit se o zmírnění příznaků a redukci atak. Klinická praxe se opírá kromě fyzioterapie a podpůrné psychoterapie především o farmakoterapii. U dětí a mladistvých jsou pro akutní ataky doporučovány kortikoidy, nicméně by se měla zvážit také léčba novějšími a nadějnými léčivy, jako je například natalizumab.

Natalizumab je monoklonální protilátka proti α4-integrinu lokalizovanému na povrchu lymfocytu, čímž zablokuje možnost přilnutí lymfocytu k buňce cévní stěny a tím i průnik lymfocytu do místa zánětu.

Přibližně 30 % dětí s RS nedosahuje adekvátní odpovědi na první linii léčby, kterou je interferon beta-1a nebo glatiramer acetát. Natalizumab prokázal ve 3. a 4. fázi klinických studií významný pokles klinických symptomů a počtu aktivních lézí prokázaných magnetickou rezonancí u dospělých pacientů s relaps-remitentní formou RS (snížením počtu relapsů o 68 % u pacientů léčených natalizumabem ve srovnání s placebem). Vzhledem k tomu, že u pediatrických pacientů tato data schází, byla v Itálii provedena studie, do níž byli zapojeni pacienti mladší 18 let, kteří podstoupili léčbu natalizumabem v případě, že měli alespoň 2 relapsy během posledních dvou let a/nebo nedosáhli úplného uzdravení navzdory terapii interferonem nebo glatiramer acetátem, eventuálně zažili v nedávné době těžký relaps.

Do studie bylo zahrnuto 35 pacientů (z toho 21 dívek), kteří dostávali 300 mg natalizumabu každých 28 dní. Všichni podstoupili klinické a laboratorní vyšetření v den aplikace léčiva a každých 6 měsíců byla provedena magnetická rezonance. Pacienti byli sledováni v průměru 23,8 měsíce (± 9,8). Průměrný věk byl na začátku léčby 15 let a tito pacienti byli před aplikací natalizumabu již léčeni jiným léčivem po dobu 28 měsíců (± 20 měsíců). Průměrný počet atak v roce předcházejícím aplikaci natalizumabu byl 2,6 a tito pacienti měli v průměru 5,8 aktivních lézí na počátku terapie.

Na základě výsledků studie lze konstatovat, že aplikace natalizumabu vede k významnému snížení počtu relapsů (z původních 2,6 na 0,1) a snížení počtu aktivních lézí (z původních 5,8 na 0,4). Léčivo bylo velmi dobře tolerováno. Pouze u 15 pacientů byly pozorovány mírné nežádoucí účinky jako bolest hlavy (9), závratě (4), faryngitida nebo tonzilitida (4) a infekce virem herpes zoster (3 pacienti).

Potenciální, velmi vzácnou komplikací léčby může být závažná, často fatální infekce CNS, takzvaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Riziko vzniku PML se zvyšuje u pacientů s prokázanou přítomností protilátek proti JC viru. S ohledem na tuto skutečnost byli všichni pacienti testováni na přítomnost těchto protilátek. U 12 pacientů celkem byla přítomnost protilátek prokázána. Z tohoto důvodu byla pozastavena terapie natalizumabem u 4 pacientů. Dalších 8 respondentů pokračovalo v terapii vzhledem k vynikající klinické odpovědi. Tito pacienti dostávali natalizumab každé 2 měsíce a každé 3 měsíce podstoupili magnetickou rezonanci. Ani u jednoho z nich se PML nevyskytla.

Z výsledků této studie vyplývá, že natalizumab představuje slibnou a vysoce účinnou intervenci v terapii pediatrických RS pacientů s agresivním rozvojem nemoci nebo nízkou odpovědí na léčiva podávaná v první linii.

(edo)

Zdroj: Natalizumab an Option for Pediatric MS? Abstrakt 61. Prezentováno na 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS), October 19-22, 2011, Amsterdam, the Netherlands.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se