Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

30. 3. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů. Předpokládá se, že demyelinizační proces s následnou reaktivní astrogliózou, který je zodpovědný za rozvoj ireverzibilního neurologického poškození, je významně ovlivňován imunním systémem pacientů. Léky modifikující průběh RS jsou cíleny na imunní systém a jsou nejvíce účinné v akutních zánětlivých fázích nemoci. Redukují počet relapsů a výskyt T2 a gadoliniem detekovatelných RS lézí na MRI. Významným zástupcem léků je natalizumab, monoklonální protilátka zabraňující lymfocytární migraci přes hematoencefalickou bariéru.

Otázkou zůstává, zda časné zahájení RS modifikující léčby uchová axonální integritu a zabrání astroglióze u pacientů s RS. Vyšetření specifických markerů poškození mozkové tkáně, tzn. cytoskeletálních axonálních a astrogliálních proteinů (neurofilamentálního – NFL – a gliálního fibrilárního kyselého proteinu – GFAP) v mozkomíšním moku, odráží zmíněné procesy in vivo.

Švédští autoři multicentrické studie kvantifikovali oba zmíněné markery (NFL a GFAP) v mozkomíšním moku 92 pacientů s relabující formou RS léčených natalizumabem (NA). Vzorky likvoru byly odebrány před zahájením terapie a po 6 nebo 12 měsících léčby. U 86 pacientů byl natalizumab použit jako lék druhé volby. Hladiny markerů NFL a GFAP byly stanoveny vysoce senzitivní imunoenzymatickou metodou.

Z výsledků vyplynulo, že léčba natalizumabem vedla k trojnásobnému snížení hladin NFL [z původní střední hodnoty 1 300 (SD 2 200) na konečnou hodnotu 400 (SD 270) ng/l; p < 0,001]. Konečná hodnota NFL se po terapii signifikantně nelišila od hodnot získaných od zdravých subjektů (350 ng/l; SD 170; n = 28). Analýza podskupin ukázala konstantní efekt léčby natalizumabem na uvolňování NFL bez ohledu na předchozí terapii a bez ohledu na to, zda byli pacienti před zahájením terapie NA v remisi, či relapsu. Hladiny dalšího sledovaného markeru – GFAP – se signifikantně nelišily před a po léčbě NA.

Data studie prokázala, že natalizumab redukuje akumulaci nervového poškození u remitující formy RS. Předpokládá se, že vysoce účinná protizánětlivá léčba dokáže ochránit před axonálním úbytkem, a tak zabránit trvalému neurologickému postižení pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Axonal damage in relapsing multiple sclerosis is markety reduced by natalizumab. Annals of Neurology; Volume 69, Issue 1, pages 83–89, January 2011.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se