Natalizumab a jeho vliv na kognitivní výkony a únavu u relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

17. 8. 2012

Příznivý vliv natalizumabu u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) je už známý. Snižuje množství relapsů a také aktivitu nemoci zobrazitelnou pomocí magnetické rezonance. Cílem nové prospektivní observační studie bylo zhodnotit u této formy RS také možný účinek až dvouleté léčby natalizumabem na kognitivní funkce a únavu.

Příznivý vliv natalizumabu u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) je už známý. Snižuje množství relapsů a také aktivitu nemoci zobrazitelnou pomocí magnetické rezonance. Cílem nové prospektivní observační studie bylo zhodnotit u této formy RS také možný účinek až dvouleté léčby natalizumabem na kognitivní funkce a únavu.

Zhoršení kognice a únava jsou častým steskem pacientů s RS

Zhoršení kognitivních funkcí a únava jsou běžnými projevy RS, vyskytují se u 40 až 65 % pacientů. Nepříznivě ovlivňují jejich každodenní život včetně schopnosti začlenit se do společnosti a udržet si zaměstnání a zejména kvalitu života. Vliv natalizumabu na tyto aspekty byl hodnocen po dobu jednoho roku u 100 pacientů a po dobu dvou let u 53 pacientů.

Hodnotily se nejen relapsy, ale i kognitivní funkce a únava

Zaznamenávaly se všechny relapsy RS v posledním roce před léčbou natalizumabem a samozřejmě od začátku léčby po celou dobu sledování. Pro každého pacienta byl spočítán roční výskyt relapsů, a to jednak na konci jednoho roku před léčbou a dále na konci prvního roku léčby a na konci druhého roku léčby.

Každé 3 měsíce bylo provedeno kompletní neurologické vyšetření včetně skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale). Kognitivní funkce byly hodnoceny školeným psychologem před první infuzí natalizumabu a pak každých 12 měsíců, a to pomocí testů BRB (Rao’s Brief Repeatable Battery), ST (Stroop Test) a CII (Cognitive Impairment Index). Únava a potažmo deprese byly každých 12 měsíců zhodnoceny pomocí škály FSS (Fatigue Severity Scale).

Natalizumab uspěl na všech frontách

Jak u pacientů léčených jeden rok, tak po dvouleté léčbě natalizumabem došlo k výraznému poklesu ročního výskytu relapsů RS. Již po prvním roce léčby se významně snížilo skóre ve všech ostatních testech – EDSS, CII, FSS. Pozitivní efekt natalizumabu na kognitivní výkon a únavu byl potvrzen i po dvou letech léčby, kdy došlo k dalšímu snížení jednotlivých skóre, i když už ne tak výraznému.

Nasazení léčby se vyplatí už po chvíli

Výsledky studie demonstrovaly, že i krátkodobá léčba natalizumabem vede spolu se snížením relapsů i k významnému zlepšení kognitivních funkcí a únavy.

(ercp)

Zdroj: Iaffaldano P. et al.: Impact of natalizumab on cognitive performances and fatigue in relapsing multiple sclerosis: a prospective, open-label, two years observational study. PLoS One. 2012; 7 (4): e35843. Publikováno online 25. dubna 2012; doi: 10.1371/journal.pone.0035843Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se