Může zvýšená hladina vitaminu D v séru snižovat výskyt relapsů roztroušené sklerózy?

4. 12. 2012

Suplementace vitaminem D v séru by mohla hrát protektivní úlohu při snížení výskytu relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Suplementace vitaminem D v séru by mohla hrát protektivní úlohu při snížení výskytu relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Cílem francouzské observační studie zahrnující 156 pacientů s RS bylo zhodnotit vliv podávání vitaminu D spolu s imunomodulační léčbou první volby na incidenci relapsů. Zařazeni byli po sobě následující pacienti s relaps-remitentní RS, u nichž byla sérová hladina 25-OH-D při vstupu do studie nižší než 100 nmol/l. Výskyt relapsů byl hodnocen průměrně 29,8 ± 10,0 měsíce před zahájením suplementace vitaminem D a 29,1 ± 8,4 měsíce během suplementace. Hladina 25-OH-D byla měřena před zahájením podávání vitaminu D a několikrát během této léčby. Celkem 76 pacientů užívalo imunomodulační léčbu již před zahájením suplementace vitaminem D a u 80 pacientů byla imunomodulační léčba zahájena společně s touto suplementací.

Hladina 25-OH-D se během suplementace zvýšila z průměrných 49 ± 22 nmol/l na 110 ± 26 nmol/l. Byla zjištěna silná převrácená závislost mezi hladinou 25-OH-D v séru a incidencí relapsů RS (p ≤ 0,0001). Multivariační analýza ukázala, že i po úpravě na věk, délku trvání RS a předchozí užívání imunomodulační léčby vede každé zvýšení sérové hladiny 25-OH-D o 10 nmol/l k poklesu incidence relapsů o 13,7 %. Výskyt relapsů se snižoval s rostoucí hladinou 25-OH-D až do hodnoty 110 nmol/l, za touto hranicí bylo ohledně tohoto účinku pozorováno plató.

Podle výsledků této studie se zdá, že by podávání vitaminu D u pacientů s relaps-remitentní RS, kteří užívají imunomodulační léčbu, mohlo vést ke snížení incidence relapsů. Tento poznatek je třeba ještě potvrdit a přesně kvantifikovat v dalších klinických studiích.

(zza)

Zdroj: Pierrot-Deseilligny C., Rivaud-Péchoux S., Clerson P., et al. Relationship between 25-OH-D serum level and relapse rate in multiple sclerosis patients before and after vitamin D supplementation. Ther Adv Neurol Disord. 2012 Jul; 5 (4): 187–98.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se