Moderní techniky a markery MRI zobrazení u roztroušené sklerózy aneb jak zvýšit specificitu a senzitivitu vyšetření

26. 5. 2020

MRI je klíčovou součástí diagnostiky roztroušené sklerózy (RS). Specificita však ani přes významný pokrok na poli zobrazovacích metod stále není optimální. Trendem současnosti je upřesnit a jasně vymezit MRI kritéria k diagnostice roztroušené sklerózy a k jejímu odlišení od RS mimikujících lézí bílé hmoty.

Limitace zobrazovacích metod v diagnostice RS

Diagnostika roztroušené sklerózy (RS) je založena zejména na detekci hyperintenzních ložisek v CNS na T2-vážených sekvencích (T2W) a FLAIR zobrazení (fluid attenuated inversion recovery). Ukazuje se však, že konvenční techniky MRI vykazují suboptimální specificitu. V klinické praxi se bohužel často setkáváme s nejasnými a špatně uchopitelnými případy, kdy dostupné techniky nedokáží jasně odlišit, zda se jedná o RS, či o jiný demyelinizační proces. Limitaci dokládá například i diskrepance MRI nálezu s histopatologickým vyšetřením.

CVS jako nový diagnostický marker

Přítomnost centrální vény (CVS − central vein sign) v oblasti bílé hmoty na T2-vážených obrazech je již relativně dlouhou dobu považována za biomarker demyelinizace. Suh et al. ve své práci z roku 2019 poskytují systematický přehled zaměřený na vyhodnocení CVS v T2W obrazech u pacientů s RS. Mimoto se také zabývali využitím tohoto radiologického kritéria k odlišení ostatních lézí bílé hmoty, jako jsou neuromyelitis optica, zánětlivé vaskulopatie, migréna či onemocnění malých mozkových cév (CSVD − cerebral small vessel disease).

Výsledky studie jasně podtrhují význam tohoto nového MRI kritéria v diagnostice RS. U 74 % pacientů byla na T2-vážených obrazech prokázána přítomnost centrální vény. Z výsledků je také zřejmé, že CVS slouží jako vhodný diagnostický nástroj k odlišení roztroušené sklerózy od ostatních demyelinizačních chorob, se specificitou 97 % a senzitivitou 98 %.

Tato zjištění podporuje rovněž multicentrická studie, kterou o rok dříve publikovali Maggi et al., zabývající se diferenciální diagnostikou roztroušené sklerózy a zánětlivých vaskulopatií CNS. Samotná přítomnost CVS, případně její kombinace s dalšími dostupnými MRI kritérii, významně zlepšuje specificitu na 3T přístroji, stejně jako na 1,5T.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že hodnocení CVS je užitečným nástrojem v diagnostice roztroušené sklerózy a vysoce specifickou technikou pro odlišení jiných zánětlivých či demyelinizačních procesů v centrálním nervovém systému, které mohou svým klinickým průběhem imitovat RS. Některé nedávno publikované studie ukázaly, že pouhé použití konvenčních metod MRI zobrazení dosahuje velice nízké specificity (okolo 29 %). Vývoj nových technik a diagnostických biomarkerů, jakým je i CVS, dovoluje komplexnější náhled na strukturální poškození CNS, zvyšuje specificitu vyšetření a snižuje tak počet falešně pozitivních případů.

(herm)

Zdroje:
1. Suh C. H., Kim S. J., Jung S. C. et al. The "central vein sign" on T2*-weighted images as a diagnostic tool in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis using individual patient data. Sci Rep 2019 Dec 3; 9: 18188, doi: 10.1038/s41598-019-54583-3.
2. Maggi P., Absinta M., Grammatico M. et al. Central vein sign differentiates Multiple Sclerosis from central nervous system inflammatory vasculopathies. Ann Neurol 2018; 83 (2): 283−294, doi: 10.1002/ana.25146.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se