Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

16. 2. 2011

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů.

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů. Existují malé studie, které prokázaly, že simvastatin redukuje zánětlivé léze CNS, zobrazené pomocí kontrastní látky gadolinia na magnetické rezonanci (Gd léze). Nízko dávkovaný atorvastatin, podávaný jako doplňková léčba k interferonu beta-1a (44 ug 3x týdně s.c.), vedl k redukci Gd lézí u pacientů s RS, kteří nedostatečně reagovali na samotnou léčbu interferonem.

Autoři proto iniciovali multicentrickou dvojitě zaslepenou, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii u pacientů s relaps-remitující formou RS, která se zabývala účinkem přídatné léčby simvastatinem podávané společně s interferonem (IFN) beta-1a. Věk pacientů byl v rozmezí 18 až 55 let, EDSS bylo 5,5 a nižší. Iniciální dávka simvastatinu 40 mg byla navýšena na 80 mg denně.

Soubor se simvastatinem tvořilo 151 pacientů, průměrné EDSS skóre bylo 1,1 a průměrná míra relapsů za poslední 2 roky byla 0,79. Kontrolní soubor pacientů, kterým bylo místo simvastatinu podáváno placebo, zahrnoval 156 pacientů, průměrná délka choroby činila 3,3 roku, EDSS 1,3 a míra relapsů 0,73.

Výsledky studie ukázaly, že ve skupině se simvastatinem byl pozorován zvýšený počet relapsů (relativní nárůst 31 %, p = 0,34). Také doba, za kterou došlo k prvnímu dokumentovanému relapsu, byla kratší než ve skupině s placebem. Skupina se simvastatinem vykazovala rovněž rychlejší progresi choroby, hodnocené nárůstem průměru EDSS skóre. Magnetická rezonance CNS, která byla provedena u všech pacientů 12 měsíců od začátku studie, prokázala ve skupině se simvastatinem nové či zvětšené T2 léze (relativní nárůst 17 %, p = 0,25) a redukci mozkového parenchymu (relativní nárůst 25 %, p = 0,37).

Závěrem bylo tedy konstatováno, že podávání simvastatinu jako adjuvantní terapie k IFN beta-1a nepřineslo žádný benefit. Naopak trend výraznější progrese choroby u skupiny pacientů léčených simvastatinem podporuje teorii o možném antagonistickém účinku statinů na IFN beta-1a.

(moa)

Zdroj: Sorensen, et al. No beneficial effect of simvastatin as add-on therapy to interferon-beta-1a for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: Results of a large double blind, randomised, placebo-controlled trial. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13. až 16. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se