Léčba natalizumabem zvyšuje ekonomickou produktivitu pacientů s roztroušenou sklerózou

7. 3. 2011

Náklady na léčbu roztroušené sklerózy (RS) ve Švédsku jsou odhadovány na 0,6 miliardy eur. Jednu třetinu přitom představují nepřímé náklady vzniklé snížením produktivity práce nemocných způsobené jejich základní chorobou.

Náklady na léčbu roztroušené sklerózy (RS) ve Švédsku jsou odhadovány na 0,6 miliardy eur. Jednu třetinu přitom představují nepřímé náklady vzniklé snížením produktivity práce nemocných způsobené jejich základní chorobou. V roce 2005 činily roční náklady na jednoho pacienta 50 000 eur. Schopnost pracovat byla podstatně nižší u pacientů s vyšším EDSS skóre. U pacientů s RS byla zaznamenána až o 50 % nižší práceschopnost než u obecné populace.

Švédští vědci se proto rozhodli zhodnotit vliv nové generace biologických léků na pracovní výkonnost u pacientů s RS ve Švédsku. K hodnocení použili stanovení počtu odpracovaných hodin u pacientů před léčbou natalizumabem a jeden rok po ní.

Účastníci studie byli vybráni pomocí švédského registru pacientů s RS, ze kterého byla současně získána data týkající se pohlaví, EDSS skóre, délky choroby a léčby natalizumabem. Vyšetřovanou skupinu tvořili pacienti s RS, kteří začali terapii natalizumabem v období od června 2007 do května 2008 a byli léčeni nejméně jeden rok. Celkem bylo do studie zařazeno 202 osob. Data o pracovní schopnosti pacienta s RS z období 2 týdnů před zahájením léčby a po 12 měsících léčby byla získávána dotazníkovou metodou a doplňována prostřednictvím telefonických konzultací.

Po vyhodnocení studie bylo zjištěno, že léčba natalizumabem zvyšuje pracovní výkon, který v celé léčené populaci vedl ke zvýšení  produktivity práce, vyčíslenému v průměru na 4 000 eur na pacienta. Ekonomický zisk při zahájení léčby natalizumabem je nejvyšší, byla-li terapie zahájena časně, tj. do 10 let od začátku nemoci. Ekonomický zisk je pravděpodobně vyšší, jestliže byla léčba započata před významnějším postižením pacientů.

Ze studie dále vyplynulo, že při finanční kalkulaci nové léčby RS je nutno vzít v úvahu i výše zmíněné možné ekonomické ztráty a zisk.

(moa)

Zdroj: Wickström A., Olofsson S., Glenngård A. H., Svenningsson A.: Natalizumab treatment increases economic productivity by improving work capacity. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 14. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se