Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

14. 11. 2011

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci.

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci. Ženy léčené natalizumabem jsou informovány o nutnosti užívat dostatečnou antikoncepci či přerušit podávání léku 3 měsíce před plánovanou koncepcí. O vlivu natalizumabu na graviditu neexistují dostatečné údaje a tento lék je proto podle hodnocení Food and Drug Administration zařazen do skupiny C.

Některé animální studie s natalizumabem (například u opic) ukazovaly zvýšenou incidenci potratů, tento údaj však v jiných pracích nebyl potvrzen a byly popsány pouze změny v krevním obraze (elevace leukocytů, polycytemie, mírná trombocytopenie) a zvětšení sleziny. Poněvadž humánní studie nejsou z etických důvodů možné, je jakákoliv informace o graviditě spojené s užíváním natalizumabu přínosná. Je známo, že během gravidity klesá množství relapsů u neléčených pacientek a nižší aktivita nemoci přetrvává až 3 měsíce po porodu. Dále se předpokládá, že biologický poločas natalizumabu může překročit jeho farmakologický poločas o několik měsíců po vysazení léčby.

Autoři prospektivní studie analyzovali aktivitu RS během těhotenství a výsledky gravidit u pacientek, které byly vystaveny účinkům natalizumabu, ve srovnání s pacientkami bez terapie modifikující chorobu. Do studie bylo zařazeno 35 pacientek, které náhodně otěhotněly během terapie natalizumabem, kontrolní skupinu tvořilo 23 těhotných pacientek s RS bez léčby.

Ze sledované skupiny žen užívajících natalizumab porodilo 29 celkem 28 zdravých dětí, 1 dítě mělo zjištěnou hexadaktylii, u 5 žen gravidita skončila spontánním abortem, 1 žena se rozhodla pro umělé přerušení gravidity. U sledované skupiny žen se ani po ukončení terapie natalizumabem aktivita nemoci během gravidity či postpartálně nezvýšila. Při srovnání obou skupin žen nebyly zjištěny výrazné rozdíly v aktivitě choroby.

Zjištěná data studie podporují názor, že gravidita žen, které náhodně otěhotněly během terapie natalizumabem, nemusí být v každém případě elektivně ukončena. Tato těhotenství však vyžadují velmi pečlivý monitoring. Stále zůstává platné doporučení, že ženy plánující těhotenství by měly ukončit terapii natalizumabem, neboť chybí výsledky dlouhodobého sledování výsledků těchto gravidit.

(moa)

Zdroj: Pregnancy and natalizumab: results of an observational study in 35 accidental pregnancies dutiny natalizumab treatment. Multiple Sclerosis Journal 2011;17(8):958–963.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se