Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

3. 7. 2017

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.

Design klinické studie

Do studie bylo zařazeno celkem 16 pacientů, kteří ukončili léčbu natalizumabem pro vysoké riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie. Všichni pacienti měli dobrou léčebnou odpověď na natalizumab bez přítomnosti klinické či radiologicky potvrzené aktivity RS (medián počtu infuzí natalizumabu 20; rozpětí 12‒114). Na alemtuzumab byli převedeni po wash-out periodě (medián 70 dní; rozpětí 41‒99).

V průběhu léčby natalizumabem byli pacienti každé 3 měsíce a dále těsně před nasazením alemtuzumabu vyšetřováni pomocí MRI. Provedení MRI s kontrastní látkou bylo dále plánováno na 6 a 12 měsíců po podání infuze alemtuzumabu.

Výsledky

V době publikování článku byli 3 pacienti sledováni po dobu kratší než 3 měsíce, 5 po dobu 3‒6 měsíců, 8 pacientů bylo sledováno déle než 6 měsíců a 2 pacienti déle než 1 rok. MRI vyšetření 6 měsíců po nasazení alemtuzumabu bylo k dispozici u 8 pacientů, u kterých nebyly nalezeny žádné známky aktivity onemocnění ani nové léze. U 2 pacientů byly k dispozici výsledky MRI vyšetření po 12 měsících a ani zde nebyly přítomny žádné známky aktivity RS. Klinická vyšetření prováděná po 6 a 12 měsících potvrdila stabilizaci onemocnění bez přítomnosti relapsů a bez zvýšení skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Závěr

U pacientů v této studii byl alemtuzumab schopen kontrolovat onemocnění po vysazení natalizumabu. Jedná se však o malou studii se zapojením jednoho centra, a proto bude potřeba tyto nadějné, avšak předběžné výsledky ještě ověřit na větší kohortě nemocných.

(jam)

Zdroj: Malucchi S., Capobianco M., Lo Re M. et al. High-risk PML patients switching from natalizumab to alemtuzumab: an observational study. Neurol Ther 2016 Dec 3, doi: 10.1007/s40120-016-0058-0 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se