Kvalita života spojená s postižením hlasu kvůli roztroušené skleróze

19. 2. 2013

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění charakterizované rozvojem mikro- a makroskopické demyelinizace v různých oblastech centrálního nervového systému. Pacienti mohou trpět poruchami zraku, sníženými kognitivními funkcemi, bolestmi, depresemi, dysfunkcí močového měchýře a mimo jiné i poruchami hlasu a řeči, což se stalo předmětem studie libanonských autorů.

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění charakterizované rozvojem mikro- a makroskopické demyelinizace v různých oblastech centrálního nervového systému. Pacienti mohou trpět poruchami zraku, sníženými kognitivními funkcemi, bolestmi, depresemi, dysfunkcí močového měchýře a mimo jiné i poruchami hlasu a řeči, což se stalo předmětem studie libanonských autorů. Cílem studie bylo konkrétně prozkoumat vliv hlasu na kvalitu života u rozsáhlé skupiny pacientů s RS.

Metodika

Nejdříve byli ze studie vyloučeni pacienti, kteří nedávno prodělali infekci horních dýchacích cest nebo manipulaci s laryngem, a pacienti po předešlé operaci v oblasti laryngu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, jedné s RS o 59 osobách a druhé kontrolní skupiny se zdravými osobami (n = 28).

Za demografické proměnné se považovaly věk, pohlaví, kouření, dále přítomnost či absence hlasových symptomů a doba trvání onemocnění v měsících. Všichni pacienti byli požádáni o vyplnění dotazníku (Voice Handicap Index, VHI), což je nástroj určený pacientovi. Skládá se ze 30 položek pokrývajících oblasti funkční, fyzické a emocionální. Celkové skóre VHI se pohybuje mezi 0 a 120, přičemž vyšší číslo určuje větší závažnost hlasových obtíží. Demografické charakteristiky účastníků studie byly zkoumány odděleně u obou skupin.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 35,47 roku + 10,92 a 39 % tvořili muži. Téměř 90 % bylo v RRRS, tedy relaps-remitentní fázi onemocnění, a průměrná doba trvání onemocnění byla 77,93 měsíce. Jen 7 osob z 59 mělo hlasové symptomy, v kontrolní skupině to byly tři osoby. Zajímavé je, že u skupiny pacientů s RS bylo VHI skóre vyšší než 15 u 8,47 % ve srovnání s 3,57 % u kontrolní skupiny.

Závěr

Prevalence dysfonie je při hodnocení s užitím VHI dotazníku u pacientů s RS nízká. Co se hlasu týče, je kvalita života pacientů s RS v rámci normy bez handicapu.

(dak)

Zdroj: Hamdan A. L. et al. Voice-Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. Autoimmune Dis. 2012; 143813; doi: 10.1155/2012/143813.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se