Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

4. 12. 2017

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.

Metodika studie

Pacienti ve dvou amerických centrech zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy hodnotili svůj zdravotní stav prostřednictvím validovaného nástroje pro posouzení vlastního zdraví a závažnost symptomů u nich byla hodnocena pomocí škály symptoMScreen (validizovaná sestava využívající metodu Likertovy škály pro 11 domén nejčastěji ovlivněných roztroušenou sklerózou). K vyjádření závislosti mezi dotazníkem symptoMScreen a sebehodnocením zdravotního stavu byly využity statistické metody − Pearsonův korelační koeficient a multivariační lineární regrese.

Výsledky

Mezi 1865 ambulantními pacienty s roztroušenou sklerózou (68 % žen, 78 % s relabující-remitentní formou RS, průměrný věk 46,38 ± 12,47 roku, délka trvání onemocnění 13,43 ± 10,04 roku) bylo průměrné skóre hodnocení vlastního zdravotního stavu 2,30 („střední až dobré“). Závažnost symptomů (sdružené skóre symptoMScreen) vysoce korelovala se sebehodnocením zdravotního stavu (r = 0,68; p < 0,0001), stejně tak jako každá z jednotlivých domén v symptoMScreen. Dle regresní analýzy ovlivňovaly vlastní hodnocení zdravotního stavu (p < 0,0001) nejvíce bolest (t = 7,00), mobilita (t = 6,91) a únava (t = 5,85).

Závěr

Pacienti s roztroušenou sklerózou vnímají jako nejvýraznější faktory, které ovlivňují jejich pocit zdraví, bolest, poruchy chůze a únavu. Tyto poznatky nasvědčují tomu, že „neviditelná disabilita“ může být pro pacientův pocit pohody důležitější než fyzická disabilita, a zpochybňují názor, že fyzická disabilita by měla být hlavním měřítkem hodnocení výsledků u roztroušené sklerózy. 

(hak)

Zdroj: Green R., Cutter G., Friendly M., Kister I. Which symptoms contribute the most to patients’ perception of health in multiple sclerosis? Mult Scler J Exp Transl Clin 2017 Sep 5; 3 (3): 2055217317728301, doi: 10.1177/2055217317728301.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se