Kouření a roztroušená skleróza – systematický přehled a metaanalýza kauzálního vztahu

12. 7. 2018

Roztroušená skleróza je jednou z nejčastějších neurologických poruch na světě, její přesná příčina však není dosud známa. Studie publikovaná v roce 2017 v časopisu Multiple Sclerosis and Related Disorders hodnotí asociaci mezi kouřením a roztroušenou sklerózou za použití Bradford-Hillových kritérií kauzality.

Úvod

Kouření hraje důležitou roli v patogenezi řady závažných onemocnění. Expozice tabákovému kouři patří také mezi environmentální rizikové faktory pro vznik a horší průběh roztroušené sklerózy. Cílem předkládaného systematického přehledu a metaanalýzy bylo zhodnocení asociace mezi kouřením a vznikem a progresí roztroušené sklerózy. 

Metodika analýzy

Pro analýzu byly v databázích Medline, Embase, CINAHL, PsycInfo a Cochrane Library vyhledány studie s datem publikace do 28. června 2015. Metaanalýza náhodných efektů byla provedena pro tři výstupy: riziko roztroušené sklerózy, konverze z klinicky izolovaného syndromu na klinicky definovanou roztroušenou sklerózu a progrese z relabující-remitentní formy na sekundárně progresivní formu roztroušené sklerózy. K posouzení příčinného vztahu mezi kouřením a sledovanými výstupy byla použita Bradford-Hillova kritéria, která mohou přispět ke komplexnějšímu hodnocení potenciálního vztahu kouření a rizika roztroušené sklerózy.

Výsledky studie

Kouření bylo signifikantně asociováno s rizikem roztroušené sklerózy (poměr šancí/relativní riziko [OR/RR] 1,54; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,46–1,63) i s rizikem progrese z relabující-remitentní na sekundárně progresivní formu nemoci (poměr rizik [HR] 1,80; 95% CI 1,04–3,10). Asociace kouření a progrese z klinicky izolovaného syndromu na klinicky definovanou roztroušenou sklerózu však nebyla signifikantní (HR 1,13; 95% CI 0,73–1,76).

Při použití Bradford-Hillových kritérií kauzality byly nalezeny silné důkazy svědčící pro kauzální roli kouření v riziku rozvoje roztroušené sklerózy, ale pouze mírné důkazy svědčící pro kauzální roli kouření v progresi roztroušené sklerózy.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že kouření je v příčinném vztahu s rizikem rozvoje roztroušené sklerózy a její progresí. Prevence kouření a odvykací programy by tak měly být důrazně zaměřeny na jedince trpící roztroušenou sklerózou.

(holi)

Zdroj: Degelman M. L., Herman K. M. Smoking and multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis using the Bradford Hill criteria for causation. Mult Scler Relat Disord 2017 Oct; 17: 207–216, doi: 10.1016/j.msard.2017.07.020.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se