Kognitivní funkce, deprese,únava a kvalita života pacientů v časných stádiích roztroušené sklerózy

20. 1. 2011

Kognitivní deficity se často objevují v časných stadiích roztroušené sklerózy (RS), jejich incidence je udávána mezi 25 % a 59,7 %. V prvních letech po stanovení diagnózy RS nebývají tyto deficity při běžné konverzaci patrny a jsou často zdravotníky při klinických kontrolách podceňovány.

Kognitivní deficity se často objevují v časných stadiích roztroušené sklerózy (RS), jejich incidence je udávána mezi 25 % a 59,7 %. V prvních letech po stanovení diagnózy RS nebývají tyto deficity při běžné konverzaci patrny a jsou často zdravotníky při klinických kontrolách podceňovány. V průběhu několika let po začátku RS však může kognitivní dysfunkce negativně ovlivňovat denní aktivity pacienta, jeho zaměstnání a sociální funkce. Včasné rozpoznání zhoršení kognitivních funkcí pacienta s RS je důležité nejen pro zahájení vhodné terapie, ale slouží také k hodnocení progrese RS a k monitoringu léčby.

Předmětem globální longitudinální studie CogniMS bylo sledování kognitivních funkcí, únavy, depresí a se zdravím spojené kvality života u pacientů v časných fázích RS, kteří byli léčeni interferonem beta. Hodnocení bylo prováděno každých šest měsíců po dobu dvou let. Kognitivní funkce byly vyšetřovány pomocí speciálních testů – Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) a Faces Symbol Test (FST), únavnost prostřednictvím škály Fatigue Severity Scale (FSS), deprese pomocí škály Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) a kvalita života související se zdravotním stavem byla zkoumána pomocí European Quality of Life 5-Dimensional questionnaire with visual analogue scale (EQ-5D).

Studie se zúčastnilo celkem 1243 pacientů ze 33 států (948 z Evropy; 103 ze Středního východu; 86 z Asie; 106 z Kanady a Austrálie), přičemž 24 % účastníků studii nedokončilo. Průměrný věk pacientů byl 33 let, průměrná doba od stanovení diagnózy RS 6,37 měsíce. Ženy měly v souboru sledovaných pacientů podíl 67,3 %. Průměrná doba školní docházky byla 12 let.

Podíl ročních skupinově specifických relapsů byl 0,35. Výsledky všech vyšetření byly udávány v době poslední kontroly: medián EDSS skóre byl 1,5 (změna mediánu z výchozí hodnoty 0). Medián Pasat skóre byl 55,0 (změna mediánu z výchozí hodnoty 3,0). Medián FST byl 2,3 (změna mediánu z výchozí hodnoty -0,3). Průměrné FSS skóre bylo 3,70 (změna mediánu z výchozí hodnoty 0). Při poslední návštěvě pociťovalo 44 % pacientů únavu. Průměrné CES-D skóre bylo 10,0 (změna z výchozí hodnoty 0). Depresí trpělo 34 % pacientů. Medián EQ-5D vizuální analogové škály byl 80,0 (změna z výchozí hodnoty 0). Medián EQ-5D skóre byl 0,80 (změna z výchozí hodnoty 0). Kognitivní testy korelovaly s věkem a vzděláním pacientů a s hodnotami CES-D a EQ-5D.

Tato velká mezinárodní studie umožnila nový pohled na změnu kognitivních funkcí u časné RS. Fyzické postižení se během dvou let neměnilo. Prevalence depresí a únavy a redukce kvality života byla výrazná v době zahájení studie, ale nezvyšovala se během dvou let při léčbě. Kognitivní funkce korelovaly s depresemi a parametry hodnotícími kvalitu života.

(moa)

Zdroj: Langdon D, Wicklein EM, Scherer P, Fredrikson S. Cognition, fatigue, depression and HR-QoL in early multiple sclerosis: results from CogniMS, a multinational longitudinal study. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno dne 14. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se