Je v dnešní éře terapie roztroušené sklerózy možné dlouhodobě dosáhnout stavu bez známek aktivity nemoci? Hodnocení po 7 letech sledování

8. 6. 2015

Dnešní doba nabízí četné terapeutické přístupy k relaps-remitentní roztroušené skleróze (RRRS). Cílem terapie se tak stalo dosažení stavu bez známek onemocnění neboli nepřítomnost důkazů svědčících pro aktivitu nemoci (no evidence of disease aktivity – NEDA). Nicméně dosud je známo jen málo o přetrvávání NEDA v průběhu času a také o tom, jaký je vůbec prediktivní význam dosažení takovéto kontroly nemoci pro dlouhodobou prognózu pacienta.

Dnešní doba nabízí četné terapeutické přístupy k relaps-remitentní roztroušené skleróze (RRRS). Cílem terapie se tak stalo dosažení stavu bez známek onemocnění neboli nepřítomnost důkazů svědčících pro aktivitu nemoci (no evidence of disease aktivity – NEDA). Nicméně dosud je známo jen málo o přetrvávání NEDA v průběhu času a také o tom, jaký je vůbec prediktivní význam dosažení takovéto kontroly nemoci pro dlouhodobou prognózu pacienta.

Autoři z Bostonu hodnotili NEDA v průběhu 7 let sledování. Stav nemocných byl určen četností relapsů, progresí nemohoucnosti a časnými změnami při vyšetření CNS magnetickou rezonancí (MRI). Pacienti byli vybráni z kohorty sledované v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu. U hodnocených pacientů musela být potvrzena přítomnost známek klinicky izolovaného syndromu či RRRS a dále minimálně sedmileté prospektivní sledování, které zahrnovalo klinické vyšetření dvakrát ročně a MRI vyšetření jednou ročně. Tato kritéria splnilo 219 nemocných. Analýza byla provedena nezávisle na typu terapie. Pacienti byli rozděleni na ty, kteří měli RS s recentním začátkem (tedy v době 5 a méně let před zahájením studie), a ty, u nichž již onemocnění trvalo po dobu delší než 5 let. NEDA byla definována jako nepřítomnost relapsů, neprokázaní trvalého zhoršování EDSS skóre a nepřítomnost nových či zvětšujících se lézí na MRI.

U celkem 99/215 pacientů (46 %) byl prokázán stav NEDA v průběhu prvního roku, ale jen u 17 z 216 (7,9 %) po sedmi letech. Nebyl prokázán rozdíl v dosažení stavu NEDA mezi pacienty s recentní či již delší dobu diagnostikovanou RRRS. Byl popsán rozdíl mezi klinickými a MRI známkami aktivity nemoci. Každý rok byly popsány známky buď jen klinické, či jen MRI aktivity u 30,6–42,9 % pacientů. Dosažení stavu NEDA ve druhém roce mělo pozitivní prediktivní hodnotu – 78,3 % těchto pacientů bylo bez progrese i po sedmi letech.

Autoři tedy uzavírají, že stav NEDA je obtížné udržet dlouhodobě, a to i navzdory léčbě. Stav NEDA ve druhém roce by mohl být vnímán jako optimální, pokud jde o prognostickou hodnotu dlouhodobého vývoje.

(eza)

Zdroj: Rotstein D. L., et al. Evaluation of No Evidence of Disease Activity in a 7-Year Longitudinal Multiple Sclerosis Cohort. JAMA Neurol. – publikováno online 22. prosince 2014; doi: 10.1001/jamaneurol.2014.3537Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se