Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

12. 12. 2011

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD).

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD). Nové možnosti léčby představují z pohledu systému poskytování zdravotní péče extrémní ekonomickou zátěž, která však v případě České republiky na rozdíl od jiných evropských zemí doposud nebyla vyčíslena. Odpovědi v podobě konkrétních čísel přináší studie COMS, která se zaměřila na farmakoekonomickou analýzu nákladů spojených s RS. Cílem studie byla objektivizace celkových nákladů a nákladů podle závažnosti onemocnění v České republice.

Tato prevalenčně založená analýza nákladů na onemocnění vycházela z prospektivních i retrospektivních údajů shromážděných v rámci dotazníkového šetření u souboru 909 pacientů s RS z registru sedmi specializovaných pracovišť v ČR. Za účelem vyhodnocení vztahu mezi úrovní zdravotního postižení a náklady byli pacienti rozděleni do tří skupin podle závažnosti onemocnění (s užitím škály EDSS). Ve studijním souboru byli zastoupeni v 67 % pacienti s mírným postižením (EDSS 0–3,5), v 27 % se středně těžkým postižením (EDSS 4–6,5) a v 10 % s těžkým postižením (EDSS 7–9,5). Demografické údaje, historie onemocnění, měsíční příjem a složení výdajů byly zjišťovány v rámci strukturovaného dotazníku. K odhadu ročních nákladů ze společenského hlediska byly použity jednotkové ceny podle platného sazebníku pro rok 2007.

Struktura celkových nákladů odráží komplexní přístup k pacientům s RS

Pro větší přehlednost byly celkové náklady rozděleny do tří kategorií. Přímé náklady na zdravotní péči pokrývaly nezbytnou ústavní a ambulantní lékařskou péči, cenu léků, vyšetření a testů, ústavní a ambulantní rehabilitaci, nákup zdravotních pomůcek a domácí péči. Přímé náklady jiného typu než náklady na zdravotní péči zahrnovaly dopravu, sociální péči, úpravy a velké investice, které měly přímou souvislost s RS. Do položky nepřímých nákladů byla promítnuta ztráta produktivity v důsledku předčasného odchodu do důchodu, čerpání nemocenské a náklady na domácí péči a pečovatelskou službu.

Těžká invalidita vyžaduje téměř dvojnásobné náklady

Průměrné celkové roční náklady na pacienta činily zaokrouhleně 341 tisíc Kč. Z této částky připadalo 51 % na přímé náklady na zdravotní péči, 4 % na přímé náklady jiného typu a 45 % na nepřímé náklady. Průměrné roční náklady u pacientů s mírným postižením činily po zaokrouhlení 275 tisíc Kč a se středně těžkým postižením 391 tisíc Kč. U pacientů s těžkým postižením se průměrné náklady vyšplhaly na částku 635 tisíc Kč ročně. Při současné prevalenci roztroušené sklerózy v ČR, která je vyjádřena poměrem 170/100 000 obyvatel, jsou celkové náklady na RS v České republice odhadovány na 5,8 miliardy korun ročně. V souladu s jinými studiemi lze konstatovat, že celkovou výši nákladů významně ovlivňuje stupeň závažnosti choroby.

Včasné zahájení léčby se vyplácí

Celkové náklady jsou 1,5–3,5krát nižší ve srovnání s jinými zeměmi s dostupnými údaji, jako je Velká Británie, Německo, Austrálie nebo USA. Pozorované rozdíly lze z velké části přičíst výrazně nižším jednotkovým cenám v České republice ve srovnání s ostatními západními zeměmi. K významně nižší hodnotě celkových nákladů na RS přispěly také méně výrazné ztráty produktivity, které vycházejí z relativně nižších průměrných mezd. Zajímavé je rovněž rozložení struktury nákladů. Zatímco u forem RS s mírným postižením připadají na přímé náklady na zdravotní péči téměř dvě třetiny celkových nákladů, u středně těžkého a těžkého postižení se těžiště finanční zátěže přesouvá především do oblasti nepřímých nákladů. Výsledky studie COMS tak jasně demonstrují, že včasným zahájením účinné léčby (zejména léky ze skupiny DMD), která oddaluje invaliditu, lze celkové náklady na RS v konečném důsledku snížit.

(hkh)

Zdroj: Blahova Dusankova J, Kalincik T, Dolezal T, Kobelt G, Havrdova E. Cost of multiple sclerosis in the Czech Republic: The COMS Study. Mult Scler 2011(Sep 30). Doi: 10.1177/1352458511424422Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se