Jak pacienti s RS hodnotí přechod na teriflunomid?

11. 12. 2018

Přehledový článek ze září 2018 vychází z dat studie Teri-PRO, celosvětové multicentrické otevřené studie fáze IV. Jak hodnotí v reálné klinické praxi sami pacienti s relabujícími formami RS převedení z jiného DMD na teriflunomid?

Úvod

Se zvyšující se nabídkou chorobu modifikujících léků (DMD) na trhu také čím dál častěji dochází k převádění pacienta z jednoho DMD na jiný. Analýza dat získaných subjektivním hodnocením ze strany samotných pacientů umožňuje lepší porozumění vlivu DMD a konverze léčby na skutečnou kvalitu života. Studie Teri-PRO tyto výstupy (patient-reported outcomes) shromáždila.

Metodika

Ve studii Teri-PRO pacienti (n = 1000) s relabujícími formami roztroušené sklerózy užívali teriflunomid 48 týdnů dle doporučení platných v dané zemi. Z jiného DMD na teriflunomid přešlo celkem 594 sledovaných osob.

Hodnoceny byly následující parametry:

  • celková spokojenost s léčbou teriflunomidem (pomocí dotazníku Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication [TSQM]),
  • zdravotní postižení (pomocí nástrojů Expanded Disability Status Scale [EDSS], The Patient Determined Disease Steps [PDDS], Multiple Sclerosis Performance Scale [MSPS]),
  • kognice (prostřednictvím Symbol Digit Modalities Test [SDMT]),
  • počet relapsů,
  • kvalita života (pomocí dotazníku Multiple Sclerosis International Quality of Life [MusiQoL] a Stern Leisure Activity Scale),
  • bezpečnost a tolerance léčby.

Výsledky

Po přechodu na teriflunomid se celková spokojenost s léčbou (dle TSQM) u pacientů signifikantně zvýšila. Dle EDSS, SDMT a MusiQoL se zlepšily nebo zůstaly stabilní rovněž parametry hodnotící zdravotní postižení, kognici a kvalitu života. Bezpečnostní profil a tolerance teriflunomidu odpovídaly zkušenostem popsaným v předcházejících studiích.

Závěr

Data ze studie Teri-PRO ukazují spokojenost pacientů, kteří přešli na léčbu teriflunomidem. Spokojenost s léčbou může usnadnit adherenci k terapii, spolupráci mezi lékařem a pacientem a potažmo zvýšit úspěšnost léčby. Bezpečnostní profil léku, data o vlivu na kognici, kvalitu života i zdravotní postižení podporují podávání teriflunomidu u nemocných s relabujícími formami roztroušené sklerózy.

(dos)

Zdroj: Coyle P. K., Khatri B., Edwards K. R. et al.; Teri-PRO Trial Group. Patient-reported outcomes in patients with relapsing forms of MS switching to teriflunomide from other disease-modifying therapies: results from the global Phase 4 Teri-PRO study in routine clinical practice. Mult Scler Relat Disord 2018 Sep 15; 26: 211–218, doi: 10.1016/j.msard.2018.09.017.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se