Jak ovlivní léčba natalizumabem schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou pracovat?

15. 1. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění, pro které jsou charakteristické opakované zánětlivé epizody v oblasti centrálního nervového systému. Začátek onemocnění má svůj vrchol v mladém věku, typicky kolem 30. roku života, a postihuje ženy dvakrát častěji než muže

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění, pro které jsou charakteristické opakované zánětlivé epizody v oblasti centrálního nervového systému. Začátek onemocnění má svůj vrchol v mladém věku, typicky kolem 30. roku života, a postihuje ženy dvakrát častěji než muže. Právě nástup onemocnění v mladém věku vede k významnému narušení schopnosti vykonávat práci v průběhu produktivního života. Natalizumab (Tysabri) je novou generací biologických léků, které lze v terapii RS užít. Řada klinických studií ukázala, že natalizumab je efektivní léčbou pro prevenci relapsů a zánětlivé aktivity.

Cílem nedávno publikované studie švédských autorů z institutu zabývajícího se ekonomikou ve zdravotnictví bylo odhadnout přínos léčby pacientů s RS natalizumabem při předpokládaném zlepšení schopnosti pracovat. Toto bylo sledováno přímým zaznamenáváním odpracovaných hodin za týden, a to jednak před zahájením léčby natalizumabem a dále jeden rok po něm.

S pomocí švédského registru RS (SMSreg) byli vybráni všichni pacienti, u kterých byla zahájena léčba natalizumabem v období od června 2007 do května 2008. Retrospektivně s pomocí dotazníku rozeslaného poštou byla sebrána data o typu práce a schopnosti pracovat (vyjádřeno počtem týdně odpracovaných hodin). Následně byly odhadnuty průměrně odpracované hodiny za týden v období při zahájení léčby (2 týdny před) a následně po 50 týdnech terapie.

Po 50 týdnech léčby natalizumabem došlo u sledovaných pacientů s RS k navýšení jejich produktivity průměrně o 3,3 hodiny týdně (p < 0,01). Výraznější navýšení produktivity v práci pak bylo pozorováno při kratším trvání onemocnění (p = 0,025) nebo u nemocných ve věku 25–35 let (p = 0,002).

Z výsledků studie vyplývá, že kratší trvání onemocnění a nižší věk při zahájení léčby jsou signifikantně spojeny s významnějším zlepšením produktivity práce po 50 týdnech terapie natalizumabem. Autoři proto podotýkají, že je důležité zahájit efektivní terapii pacientů s RS co nejdříve, neboť to je přínosem po stránce produktivity jedinců i finančního zisku.

(eza)

Zdroj: Olofsson S. et al.  Effect of treatment with natalizumab on ability to work in people with multiple sclerosis: productivity gain based on direct measurement of work capacity before and after 1 year of treatment. Bio Drugs. 2011 Oct 1; 25 (5): 299–306; doi:10.2165/11593770-000000000-00000Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se