Jak obstál alemtuzumab v reálné klinické praxi?

11. 6. 2021

Studie publikovaná autory z Massachusettské univerzity v lednu letošního roku v časopisu Multiple Sclerosis and Related Disorders se zabývala efektivitou a bezpečností alemtuzumabu. Jak obstál v reálné klinické praxi?

Mechanismus působení alemtuzumabu

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka využívaná v terapii relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Váže se na CD52, povrchový antigen přítomný na T (CD3+) a B (CD19+) lymfocytech a v menší míře na NK buňkách, monocytech a makrofázích. Alemtuzumab účinkuje prostřednictvím buněčné cytolýzy závislé na protilátkách a dále prostřednictvím komplementem zprostředkované lýzy po navázání na buněčný povrch T a B lymfocytů. Redukce hladiny cirkulujících B a T buněk a následná repopulace mohou snížit riziko relapsu RS, což v konečném důsledku zpozdí progresi onemocnění. Dle klinických studií alemtuzumab snižuje počet relapsů, zpomaluje mozkovou atrofii, progresi neurologického postižení a progresi nálezu na magnetické rezonanci.

Metodika a výsledky studie

Do retrospektivní observační studie z reálné klinické praxe bylo zařazeno 60 pacientů s RRRS. Všichni byli před alemtuzumabem léčení minimálně 2 jinými chorobu modifikujícími léky (DMDs). Ke klinickému hodnocení byly využity zdravotní záznamy. Průměrný věk pacientů v době první infuze činil 45 let, 78 % tvořily ženy, průměrná doba trvání nemoci u těchto pacientů odpovídala 8 rokům. Medián hodnoty na Kurtzkeho stupnici postižení (EDSS − Expanded Disability Status Scale) činil 2,5.

Zastoupení a četnost nežádoucích účinků odpovídaly datům z klinických studií. Průměrná doba sledování pacientů na terapii dosahovala 2,6 roku. Během ní došlo u pacientů dokonce k malému, ale signifikantnímu zmírnění neurologického postižení. Po 2 letech sledování naplnilo 61 % pacientů kritéria no evidence of disease activity (NEDA-3), tedy neobjevil se u nich relaps, progrese EDSS ani aktivita na MRI.

Závěr

Alemtuzumab je v současné době považován za vysoce účinnou variantu léčby RRRS. Data z klinických studií byla značně nadějná. Efektivita alemtuzumabu byla posléze potvrzena pozorováními z reálné klinické praxe, a to dokonce i u pacientů, u nichž selhala jiná vysoce účinná léčba včetně terapie protilátkami cílícími na molekulu CD20.

(dos)

Zdroj: Herman J. A., Khalighinejad F., York K. et al. A real-world cohort analysis of alemtuzumab outcomes in relapsing multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2021 Jan; 47: 102619, doi: 10.1016/j.msard.2020.102619.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se