Intramuskulární interferon beta-1a v terapii relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

18. 4. 2011

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) bývá terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) zahajována časně a v této léčbě se pokračuje řadu let. Dlouhodobá tolerance a vliv těchto léků však nejsou dosud zcela známé.

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) bývá terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) zahajována časně a v této léčbě se pokračuje řadu let. Dlouhodobá tolerance a vliv těchto léků však nejsou dosud zcela známé. Američtí vědci se proto ve své studii pokusili zhodnotit dlouhodobou toleranci intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a a jeho efektu na zdravotní postižení a kvalitu života pacientů.

Sledovanou skupinu tvořili pacienti, kteří se zúčastnili randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie zkoumající efekt intramuskulárního interferonu beta-1a v léčbě relabující roztroušené sklerózy. Průměrně po 15 letech od randomizace byla u těchto pacientů hodnocena aktivita nemoci pomocí rozšířené stupnice stavu invalidity (EDSS skóre), dotazníku SF-36 hodnotícího kvalitu života, vizuální analogové škály soběstačnosti a dotazníku aktuální životní situace. Výsledky byly dostupné u 79 % pacientů (136/172), analýza pak byla zaměřena na 122 žijících pacientů.

I přesto, že po 2 letech klinické studie následovala otevřená nestandardizovaná léčba, 46 % pacientů (n = 56) bylo dále léčeno intramuskulárním interferonem beta-1a. EDSS skóre vysoce korelovalo s podkategoriemi dotazníku SF-36 a se skóre vizuální analogové škály. Pacienti, kteří v době hodnocení užívali intramuskulární interferon beta-1a, měli signifikantně nižší EDSS skóre (p < 0,011), významně lepší skóre fyzických funkcí hodnocených dotazníkem SF-36 (p < 0,0001) a lepší celkový zdravotní stav i míru soběstačnosti.

Ze studie tedy jasně vyplynulo, že u pacientů, kteří pokračovali v léčbě intramuskulárním interferonem beta-1, byl pozorován menší rozsah postižení a lepší kvalita života ve srovnání s pacienty, kteří po 15leté účasti v randomizované studii tímto lékem dále léčeni nebyli.

(mik)

Zdroj: Bermel R. A. et al.: Intramuscular interferon beta-1a therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a 15-year follow-up study. Mult Scler. 2010 May; 16 (5): 588–96; doi: 10.1177/1352458509360549Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se