Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

27. 2. 2012

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.

FLS jsou častým nežádoucím účinkem, zejména při zahájení terapie IFNß, a můžou tak snižovat ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou tuto léčbu užívat. Pro snížení incidence a závažnosti těchto symptomů se používá iniciální titrace dávky.

Ověření přínosu tohoto postupu bylo cílem randomizované studie s paralelními skupinami se zaslepením podávané dávky, která hodnotila výskyt FLS v prvních 8 týdnech léčby IFNß-1a podávaným i. m. 1× týdně. Do studie bylo zařazeno 234 zdravých dobrovolníků, kteří byli randomizováni k 1 ze 3 režimů dávkování: 1) titrace během 3 týdnů, kdy byla každý týden zvýšena dávka o čtvrtinu až do cílové dávky 30 μg; 2) titrace během 6 týdnů, kdy byla dávka zvyšována o čtvrtinu každé 2 týdny, a 3) léčba bez titrace dávky. Každý týden byl hodnocen stupeň závažnosti jednotlivých FLS před podáním injekce a poté 4–6 a 12–15 hodin po její aplikaci. Incidence byla vyjádřena jako procento osob se zvýšením celkového skóre závažnosti FLS nejméně o 2 body.

Po 8 týdnech léčby byla závažnost FLS po aplikaci léku významně nižší v obou skupinách s titrací dávky v porovnání se skupinou bez titrace: o 76% po 4–6 hod., p < 0,001, resp. o 37% po 12–15 hod., p < 0,001, ve skupině s třítýdenní titrací a o 50 %, p < 0,001, resp. o 32 %, p = 0,002, ve skupině s šestitýdenní titrací. Rovněž incidence těchto příznaků byla při obou režimech titrace významně nižší.

I přes některá svá omezení tato studie potvrdila, že postupná titrace dávky při zahájení léčby IFNß-1a je správným postupem pro snížení závažnosti a incidence FLS, které mohou snižovat compliance s touto léčbou indikovanou u pacientů s roztroušenou sklerózou.

(zza)

Zdroj: Matson M. A., Zimmerman T. R., Tuccillo D., et al. Dose titration of intramuscular interferon beta-1a reduces the severity and incidence of flu-like symptoms during treatment initiation. Curr Med Res Opin. 2011 Dec; 27 (12): 2271–2278. Epub 2011 Oct 28.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se