Imunosupresivní terapie – redukce axonálního poškození u progresivní formy roztroušené sklerózy

7. 8. 2013

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační onemocnění CNS vznikající pravděpodobně na autoimunitním podkladě. V posledním desetiletí prokázaly četné randomizované kontrolované studie účinnost chorobu modifikující terapie (disease-modifying terapy – DMT) při léčbě relaps-remitující formy (RR-RS).

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační onemocnění CNS vznikající pravděpodobně na autoimunitním podkladě. V posledním desetiletí prokázaly četné randomizované kontrolované studie účinnost chorobu modifikující terapie (disease-modifying terapy – DMT) při léčbě relaps-remitující formy (RR-RS). DMT významně redukovala nejen počet relapsů a progresi postižení u pacientů s RR-RS, ale i zánětlivé a degenerativní projevy nemoci, detekovatelné vyšetřením magnetickou rezonancí. U pacientů s progresivní formou RS nebyla efektivita DMT v klinických studiích zjištěna, nicméně existují indicie, že progresivní forma RS (P-RS) může být ovlivněna aplikací mitoxantronu nebo monoklonální protilátky rituximabu.

Otázkou zůstává správné zhodnocení účinnosti léčby na patofyziologii RS. Jednou z možností je sledování biomarkerů v mozkomíšním moku, k nimž se řadí neurofilamentózní lehký protein (neurofilament light protein – NFL). Normalizace hladin NFL v likvoru pacientů s RR-RS po 6–12měsíčním podávání natalizumabu ukázala redukci axonálního poškození. Signifikantní redukce NFL byla nalezena i u pacientů se sekundárně progresivní RS léčených natalizumabem. Progrese choroby byla spjata s elevací hladiny gliového fibrilárního kyselého proteinu (glial fibrillary acidic protein – GFAP), který odráží stupeň astrogliózy. Dle některých autorů je v patogenezi P-RS klíčová role B lymfocytů, na jejichž aktivaci se podílí CXCL 13 regulátor. CXCL 13 může ovlivňovat tvorbu subpiálních lymfatických folikul, často nalézaných u P-RS.

Cílem studie švédských autorů bylo zjistit efekt léčby mitoxantronem nebo rituximabem na zmíněné biomarkery axonálního poškození, astrogliózy a regulace B buněk u pacientů s P-RS.

Likvor byl získán od 35 pacientů s P-RS před a po 12–24 měsících léčby mitoxantronem (n = 30) a rituximabem (n = 5) a od 14 zdravých kontrol. Ve vzorcích mozkomíšního moku byly stanoveny hladiny NFL, GFAP a CXCL 13 pomocí imunoeseje. Výsledky ve sledovaných obdobích prokázaly o 51 % sníženou hladinu NFL, redukci průměrné hladiny CXCL 13 o 55 % a nezměněnou hladinu GFAP.

Ze závěrů práce vyplývá, že 12–24měsíční podávání imunosupresivní terapie redukuje axonální poškození u pacientů s P-RS. Určení hladiny NFL je potenciální marker k určení účinnosti terapie RS.

(moa)

Zdroj: Axelsson M., Malmeström C., Gunnarsson M., et al. Immunosuppressive therapy reduces axonal damage in progressive multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 May 23Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se