HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

17. 1. 2011

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.

Autoři kanadské studie se zabývali relativním vztahem mezi alelou HLA-DRB1*15 a hladinou sérového 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D] během prvních epizod získaných demyelinizačních syndromů (ADS) centrálního nervového systému a vlivem těchto dvou faktorů na riziko RS u dětí.

Do této prospektivní studie bylo zahrnuto 135 dětí mladších šestnácti let z 23 míst Kanady s akutní demyelinizační atakou. U dětí byla prováděna klinická a MRI vyšetření. Alely HLA-DRB1 účastníků studie byly vyšetřovány pomocí specifické PCR amplifikační metody, současně byla zjišťována celková hladina cirkulujícího 25(OH)D. Vliv alely DRB1*15 a sérové hladiny 25(OH)D na pravděpodobnost diagnózy RS (definované jako potvrzený klinický relaps po 28 dnech od první ataky a/nebo obraz MRI diseminace) byl vypočítán pomocí Coxova modelu poměrného rizika (upraveno pro věk, pohlaví a sezónní období začátku ADS).

RS byla diagnostikována u 33 dětí (24 %) po průměrně době observace 357 dnů (SD 306 dnů) od první ataky. Pomocí multivariačního Coxova modelu bylo zjištěno, že poměr rizik (HR) a 95% interval spolehlivosti (95% CI) pro diagnózu RS u jedinců nesoucí nejméně jednu kopii rizikové alely DRB1*15 byly 2,58 (1,23–5,43) a HR spojený s každým zvýšením 25(OH)D o 10 nmol/l byl 0,87 (0,75–1,01). V podskupině 83 dětí s evropským původem byla RS diagnostikována u 19 dětí (23 %). Pro nosiče DRB1*15 byl HR pro diagnózu RS 10,57 (3,02–36,82) a s každým vzestupem 25(OH)D o 10 nmol/l se riziko RS snižovalo o 29 % (HR 0,71; 95% CI 0,52–0,96). Nebyla nalezena statisticky významná korelace mezi DRB1*15 a 25(OH)D pro riziko vzniku RS (celý vzorek p = 0,89; evropský původ p = 0,32).

Závěrem bylo konstatováno, že alela HLA-DRB1*15 a cirkulující hladina 25(OH)D jsou nezávisle spojeny s rizikem RS po akutní demyelinizační atace zejména u dětí evropského původu. Poněvadž hladinu vitaminu D je možné ovlivnit, jsou nutné další studie ke zjištění, zda by korekce hodnot vitaminu D během dětství riziko vzniku roztroušené sklerózy snížila.

(moa)

Zdroj: Hanwell H. et al.: HLA-DRB1*15 and vitamin D status at first demyelinating episode are independent risk factors for MS in children. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) & 15th Annual Conference of Rehabilitation in MS (RIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno dne 14. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se