Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

13. 11. 2013

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS.

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS. Stále však existuje nedostatek informací o účinnosti rehabilitačních technik v péči o tyto pacienty s poruchami rovnováhy.

Studie finských autorů měla za cíl zhodnotit u pacientů s RS účinnost fyzioterapie na rovnováhu. Bylo provedeno systematické hledání relevantní literatury publikované do března 2011 v databázích Medline, Cinahl, Embase a PEDro. Autoři pro analýzu použili pouze randomizované kontrolované studie s fyzioterapeutickou intervencí, jejichž výstupy se vztahovaly k Mezinárodní klasifikaci fungování, invalidity a zdraví (ICF) kategorie „Změny a zachování pozice těla“. Kvalita studií byla hodnocena pomocí van Tulderových kritérií. Metaanalýzy byly prováděny v podskupinách podle typu intervence.

Kvalitativní analýza zahrnula 11 prací, metaanalýza 7. Metodologická kvalita studií se pohybovala od špatné po přiměřenou. Počty studovaných subjektů byly nedostatečné, stejně jako doba trvání studií. Protože jednotlivé práce měly různé cíle a výstupy, bylo obtížné jejich výsledky shrnout. Přesto autoři přinesli několik obecných závěrů: (1) Účinnost specifických balančních cvičení, fyzioterapie založené na individuálním řešení problémů a rezistenčních i aerobních cvičení je u ambulantních pacientů s RS pouze malá; (2) Není dostatek důkazů pro preferenci rezistenčního a aerobního tréninku před cvičením doma; (3) Není dostatek důkazů pro vliv celotělové vibrace nebo elektrostimulace na funkční rovnováhu pacientů s RS.

Přes nedostatečnou kvalitu zahrnutých prací autoři systematického přehledu uzavírají, že určité důkazy, že rezistenční a aerobní trénink mají pozitivní efekt na rovnováhu pacientů s RS s mírným až středním stupněm invalidity existují. Evidence je však nedostatečná pro těžce invalidní pacienty. Autoři dále zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu v dané oblasti.

(the)

Zdroj: Paltamaa J., et al. Effects of physiotherapy interventions on balance in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehabil Med 2012; 44: 811–823.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se