Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

23. 1. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.

Inzerce

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.

Hlavním zástupcem těchto bílkovin je progranulin (PGRN), který je významným činitelem reparace tkání a je považován za neurotrofický faktor, který zlepšuje přežití neuronů a vlastnosti axonů. U lidí je považován také za příčinu rozvoje frontoparietální lobární degenerace. PGRN působí protizánětlivě, populace granulinů (GRN), vznikající jeho proteolýzou, naopak prozánětlivě. V závislosti na stupni proteolýzy se tak mohou projevovat pro- i protizánětlivé vlastnosti tohoto proteinu. Aplikace PGRN do ran zvyšuje infiltraci makrofágy a neutrofily, stimulací s PGRN dochází k proliferaci fibroblastů a endoteliálních buněk. GRN stimulují epiteliální buňky k produkci interleukinu 8, který ovlivňuje monocyty a neutrofily. PGRN může inhibovat degranulaci a oxidační vzplanutí leukocytů.

Autoři studie se zaměřili na průkaz vlivu progranulinu ve dvou základních procesech definujících RS – demyelinizaci a zánětu. Přítomnost a distribuce PGRN byla vyšetřována post mortem v mozkové tkáni u 19 pacientů s RS a byla prováděna korelace hladin se zmíněnými patologickými procesy. Kontrolní soubor byl vytvořen ze vzorků tkáně CNS post mortem u pacientů bez RS. Druhá část studie se zabývala korelací hladin PGRN v mozkomíšním moku a klinických příznaků u 40 pacientů s RS, 5 pacientů s virovou encephalitis a 15 kontrolních jedinců bez zánětlivého procesu.

Bylo zjištěno, že v aktivních demyelinizovaných lézích byl PGRN exprimován v makrofázích a mikrogliích. V bílé hmotě s normálním vzhledem byla exprese PGRN nalezena v aktivovaných mikrogliích. PGRN byl exprimován v neuronech a mikrogliích v kortikálních lézích a mozkové kůře s normálním vzhledem. Přítomnost PGRN nebyla prokázána u zdravých kontrol s výjimkou neuronů. Hodnoty PGRN v likvoru byly signifikantně vyšší u pacientů s relaps-remitující formou RS během relapsů a u pacientů s progresivní formou RS. Signifikantně nižší hodnoty PGRN byly nalezeny ve fázích remise RS a u kontrolních subjektů bez zánětlivých afekcí.

Autoři závěrem konstatovali, že progranulin je silně exprimován aktivovanými makrofágy a mikrogliemi v aktivních lézích mozku u pacientů s RS. U těchto pacientů koncentrace tohoto proteinu v likvoru současně koresponduje s klinickou progresí choroby na základě zvýšené aktivace makrofágů a mikroglií.

(moa)

Zdroj: Marco Vercellino et al. Progranulin expression in brain tissue and cerebrospinal fluid levels in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2011; 7 (10): 1194–1201; doi: 10.1177/1352458511406164Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×