Environmentální faktory v časném dětství jsou spojené s výskytem roztroušené sklerózy

9. 1. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) se vzrůstající incidencí zejména v rozvinutých zemích. Jedním z vysvětlení tohoto fenoménu může být vyšší prevalence alergických a autoimunitních onemocnění v těchto zemích jako důsledek jinak příznivého pokroku na poli hygienických standardů a zařízení (takzvaná hygienická hypotéza).

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) se vzrůstající incidencí zejména v rozvinutých zemích. Jedním z vysvětlení tohoto fenoménu může být vyšší prevalence alergických a autoimunitních onemocnění v těchto zemích jako důsledek jinak příznivého pokroku na poli hygienických standardů a zařízení (takzvaná hygienická hypotéza). Autoři popisované studie zjišťovali, které environmentální faktory vyskytující se v časném dětství jsou spojené s RS.

Studie se účastnilo celkem 245 pacientů s RS a 296 zdravých kontrolních osob. Účastníci studie vyplnili standardizovaný dotazník zaměřený na environmentální faktory v dětství a mládí, včetně aspektů osobní a komunitní hygieny. K analýze faktorů vyskytujících se v dětství a mládí spojených s výskytem RS byla použita metoda multivariantní logistické regrese.

Průměrný věk účastníků studie byl ve skupině s RS 46 let (rozmezí 20–80) a v kontrolní skupině 42 let (rozmezí 18–80). Skupinu s RS tvořily ze 73,9 % ženy, v kontrolní skupině jich bylo 61,5 %. Multivariantní analýza ukázala, že přítomnost alespoň dvou starších sourozenců (OR 0,54; p = 0,05, při srovnání jedinců se dvěma staršími sourozenci s jedinci bez starších sourozenců), navštěvování mateřské školky či jeslí (OR 0,5; p = 0,004) a vyrůstání ve městě s více než 100 000 obyvateli (OR 0,43; p = 0,009) představovaly faktory nezávisle spojené s RS.

Na základě těchto výsledků autoři předpokládají, že hygienická hypotéza může sehrávat roli ve výskytu RS a mohla by tak vysvětlovat i distribuci nemoci a její vzrůstající incidenci.

(mik)

Zdroj: Conradi S, et al. Environmental factors in early childhood are associated with multiple sclerosis: a case-control study. BMC Neurol 2011(Oct 6);11(1):123.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se